Operationsrum

System för laminärt flöde i operationssalar ger maximalt skydd mot föroreningar och andra filtreringssystem.

Recirkulerande Enheter

Inledning

Ett operationstak försörjs vanligtvis med friskluft från det centrala ventilationssystemet. De flesta sjukhus använder en mix av friskluft och recirkulerande luft till operationsrumstaken. När äldre operationsrum ska renoveras är ofta utrymmesbrist ett problem då det inte finns plats för nya ventilationsaggregat och de kanaldragningar som krävs. Som lösning på detta har Vokes Air ett kompakt recirkulationsaggregat som antingen kan placeras i taket (Optivent) eller mot väggen (Optiwall) inne i operationsrummet. I dessa fall används recirkulationsaggregatet för att öka luftomsättningen inne rummet medan det centrala ventilationssystemet tillhandahåller friskluften.

Recirkulationsmodulen består av tre komponenter:

 • Fot – för att justera höjden på aggregatet
 • Frånluftskammare med luddfilter, filfilter (F7), styrenhet samt kylbatteri
 • Ventilationskammare med ljuddämpare, fläkt och spjäll

MANN+HUMMEL erbjuder Optivent-CG och CG³-US för installation i undertak och Optiwall-CH och CG³-WUK för väggmontage.

 

Funktioner

 • Inget behov av extra kanaldragningar eller större ventilationsaggregat
  Befintligt system kan uppdateras utan stora arbetsinsatser och med små utrymmeskrav
 • Frånluft placerad nära golvet
  Möjliggör parallellströmning i operationsrummet
 • Lättanvänt styrsystem
  Förenklar injustering av luftflödet
 • Recirkulationsaggregaten kan även placeras utanför operationssalen
  Minskar ljudvolymen ytterligare. Ingen extra rengöring krävs I samband med service på aggregatet
 • Låg andel friskluft
  Minimerad energiförbrukning
 • Provning av aggregatet vid installation
  I överensstämmelse med gällande internationella standarder