Operationsrum

Operationsrumstaket är den viktigaste delen i sjukhusets ventilationssystem. Denna del består i sin tur av ett flertal komponenter såsom gastäta helsvetsade tryckkammare, filterhus, HEPA-filter, belysning och luftspridningsdon. Som en marknadsledande tillverkare av sterilluftsdon och komponenter för ren luft förfogar MANN+HUMMEL över en produktportfölj i världsklass, allt från de senaste lågturbulenta parallellströmningstaken (LAF-tak) till stödutrustning som ex. luddfilter. Med den genomgående höga kvaliteten på våra produkter förbättrar vi den dagliga säkerheten för patienter över hela världen.