Vad letar du efter?
Välj region, land och språk

      

Textilproduktion

Vid uppvärmning av olika tyger, till exempel i spännramen för fixering eller vid applicering av olika beläggningar för att förbättra tygets egenskaper, kan oljedimma eller oljerök uppstå. Om den förorenade luften inte filtreras kan den utgöra en en hälsorisk för de anställda och orsaka underhållsrelaterade driftsstopp för maskinerna.

MANN+HUMMELs ScandMist-filtreringssystem rengör den förorenade luften som fångas upp i närheten av processen i efterföljande steg. Att låta ett HEPA-filter utgöra det sista filtreringssteget garanterar att endast helt ren luft kommer tillbaka in i byggnaden. De anställda andas in ren luft medan både tid och pengar sparas eftersom behovet att maskinunderhåll minskas.

Kontaktperson

Holger Steinke

Key Account Manager ScandMist