Oljedimavskiljare

Oljedimma, oljerök och en mängd andra partiklar som bakterier är mycket skadliga för människan. MANN+HUMMEL's oljedimavskiljare är alla framtagna och designade för att ta bort oljedimma och oljerök i industriella processmiljöer. Detta görs via mekanisk filtrering som eliminerar den farliga oljedimman från metallbearbetningsmaskiner.

ScandMist

Industriella luftrenare

Industriella processer avger starka föroreningar, vilket innebär att en lösning med industriell styrka krävs. ScandMist är ett sortiment med industriella luftrenare där ett modulärt filtersystem används för att avlägsna oljerök, oljedimma och emulsionsdimma för en ren och säker verkstadsmiljö.

ScandMist avlägsnar ångor, föroreningar och andra skadliga biprodukter av metallbehandlingsprocesser med hjälp av en filtreringsprocess i tre steg. Den rena luften återvänder direkt till lokalen, och överskrider de internationella normerna vad gäller yrkeshygieniska gränsvärden för vätskor för metallbearbetning – däribland OSHA, NIOSH och HSE. Faktum är att luften som lämnar ScandMist är så ren att den ligger i nivå med den luft som levereras av våra CG³-tak för operationssalar.

Skydda dig mot det verkliga hotet

De flesta filter för oljedimma är enbart effektiva mot större partiklar på cirka 10 µm i diameter. Men ScandMist är effektivt när det verkligen gäller – mot partiklar med en diameter på mindre än en mikrometer (PM1). PM1 är inte bara den vanligaste biprodukten av industriella processer utan även den skadligaste: partiklarna går djupt in i människokroppen, ut i blodomloppet och skadar de vitala organen – däribland hjärnan och hjärtat.

ScandMist använder HEPA-filter (klass H13 till EN 1822) för att vara 99,95 % effektivt mot partiklar ner till 0,3 µm i diameter. Detta innebär kliniskt ren luft för dina anställda i frontlinjen, och efterlevnad av hälso- och säkerhetsföreskrifter för dig.

Minska din värme- och elförbrukning

Att ventilera ut renad luft från din lokal utåt är som att köra bil med värmen på maxnivå och fönstren öppna samtidigt. Eftersom ScandMists frånluft är så ren kan den ledas direkt tillbaka till verkstadslokalen. Detta innebär att du kan bryta cykeln där luft kontinuerligt värms upp och sedan leds ut. Och detta kan dramatiskt påverka dina uppvärmningskostnader. Utöver detta erbjuder ScandMists högeffektiva IE3- och EC-motorer hög prestanda med låg energiförbrukning. Dessutom är de supertysta.

Försäkra efterlevnad

Att andas in oljedimma har kopplats samman med ett antal olika andningsproblem, och nya hälsokonsekvenser upptäcks hela tiden. Trots att det inte finns några internationella säkerhetsnormer avseende exponering för oljedimma har de flesta länder fastställt egna gränsvärden i form av maximala tillåtna partikelkoncentrationsnivåer. I Europa ligger dessa gränsvärden mellan 0,2 mg/m³ i Schweiz och 10 mg/m³ i Tyskland.
Oavsett var du är baserad ligger dock ScandMist över alla existerande gränsvärden avseende exponering för vätskor för metallbearbetning. För att förenkla efterlevnaden kan även MANN+HUMMEL eller våra ScandMist expertpartners besiktiga din anläggning och dokumentera luftkvaliteten där.

ScandMist-processen

ScandMist använder en filtreringsprocess i tre steg för att leverera kliniskt ren luft till din verkstadslokal.

Steg 1 – Koalescensfilter för olja

Det första steget i ScandMist avlägsnar de större oljepartiklarna. När den förorenade luften passerar genom filtermediet, dras oljepartiklarna till de oleofobiska fibrerna. De små dropparna samlas, ökar sin massa och dräneras till botten på ScandMist-enheten där oljan kan samlas upp eller returneras direkt till maskinsumpen.

Steg 2 – Oljeavlägsnande filter

Den renade luften passerar sedan igenom en högeffektiv koalescent i steg två, där koalescensprocessen upprepas. Efter detta andra filtreringsstadium är luften i snitt 95–98 % fri från olja.

Steg 3 – HEPA-filtrering

Det tredje steget har utformats för att helt rengöra den kvarvarande luften så att den får en mycket högre renlighetsnivå än den omgivande luften. Med hjälp av ett HEPA-filter försäkrar detta slutliga steg att fina partiklar under en mikrometer – inklusive spår av olja, rök, bakterier, pollen och sporer – avskiljs och inte återvänder in i verkstaden.

View the ScandMist brochure to learn more


 

ScandMist 40R

Oil smoke filtration with nominal flows of up to 400 m³/h 

View datasheet

 

ScandMist 100R2

Oil smoke filtration with nominal flows of up to 1000 m³/h, with one coalescer stage

Contact Us

ScandMist 100R

Oil smoke filtration with nominal flows of up to 1000 m³/h, with two coalescer stages 

View datasheet

 

ScandMist 100R OEM

Oil smoke filtration with flows of up to 1000 m³/h, for use with alongside OEM machines

View datasheet

 

ScandMist 200R

Oil smoke filtration with nominal flows of up to 2000 m³/h 

View datasheet

 

ScandMist 300R

Oil smoke filtration with nominal flows of up to 3000 m³/h 

View datasheet

 

ScandMist 60D

For oil mist filtration with nominal flows up to 400 m³/h 

View datasheet

 

ScandMist 100D

For oil mist filtration with nominal flows up to 1000 m³/h 

Contact Us

ScandMist 200D

For oil mist filtration with nominal flows up to 2000 m³/h 

View datasheet

 

ScandMist 200D OEM

For oil mist filtration with flows up to 2000 m³/h, for use alongside OEM machines 

View datasheet

 

ScandMist 400D

For oil mist filtration with nominal flows up to 4000 m³/h 

View datasheet

 

ScandMist 600D

For oil mist filtration with nominal flows up to 6000 m³/h

View datasheet


 

High capacity systems

The most demanding applications need the most effective solution. ScandMist high capacity systems are designed to manage the oil mist emissions from multiple machines and processes with air flows from 8,000 m³/h to more than 100,000 m³/h. This makes ScandMist high capacity systems the ideal choice for brand new facilities, new lines within existing facilities or replacing poorly performing equipment.

The high capacity systems consist of multiple, integrated ScandMist units with one common inlet and one common outlet. This simple, modular design is well-proven, cuts lead times and simplifies installation.

Tilläggsprodukter

Vi tillhandahåller ett brett utbud kompletterande produkter för att försäkra att din ScandMist-enhet eller ditt system presterar optimalt. Bland dessa kan nämnas frekvensinverterare för att kontrollera systemtrycket, oljepumplådor för att samla upp oljan som återvinns av ScandMist-enheten, och trycksändare som låter systemet anpassa sig till rådande filtervolym och omständigheter.

ScandMist fungerar även tillsammans med många andra leverantörers produkter, så kontakta oss gärna om du har funderingar om kompatibilitet.

Konsulttjänster

Effektiv industriventilation är en absolut nödvändighet i den hårt reglerade tillverkningssektorn. Detta är dock ett komplicerat ämnesområde där kraven varierar beroende på din process och var du befinner dig geografiskt.

För att hjälpa dig att hitta rätt i denna djungel erbjuder vi ett antal olika konsulttjänster med fokus på industriventilation. Vi kan besöka dig och mäta effektiviteten hos existerande filtersystem. Vi fastställer då luftkvaliteten i hela din anläggning och kan utforma ett oljedimsystem som specialanpassats för dina behov.

ScandMist Expert

Vi har ett antal noga utvalda partners som erbjuder lokal distribution och beställning av ScandMist-system. Dessa ScandMist-experter har valts ut för sin sakkunnighet och erfarenhet, och utnämns efter en noggrann utredning av MANN+HUMMEL för att säkerställa deras meriter som ventilationsingenjörer. Varje expert genomgår gedigen produktutbildning för att förstå ScandMists produktsortiment och hur motorer, fläktar, kontrollsystem och val av filter kan optimeras för alla möjliga typer av användningsområden.

Contact us to find your local ScandMist Expert