Luftfiltermedia

En väsentlig del I ett luftbehandlingsaggregat är filtret, genom ett korrekt val av filter media kan livslängd och låga tryckfall erhållas. För att ni skall få rätt typ av media för er applikation ber vi er att kontakta oss.

Synsafe

Inledning

Synsafe är ett luftfiltermedium av hög kvalitet med utmärkt dammhållningskapacitet. Synsafe finns i filterklasserna G2–M5 och är avsedd för grov och fin filtrering av till- och frånluft i ett antal olika miljöer.

Synsafe är tillverkat i syntetfibrer och har en progressiv struktur där filtermattans densitet gradvis ökar ju djupare in i materialet man går. Detta förebygger att filtermaterialets yta täpps igen tidigt och ger hög dammhållningskapacitet och lång livslängd.

Synsafe-mediet är mekaniskt och termiskt förenat så att filtermaterialets struktur och egenskaper bibehålls till och med under tuffare användnings- eller klimatförhållanden.

Dessutom har Synsafe-mediet hög mekanisk stresstålighet vilket minskar risken för materialskador vid montering i takramar och gallerburar.

Funktioner

  • Högpresterande syntetfibrer
  • Hög dammhållningskapacitet
  • Progressiv densitet
  • Robust och hållbar
  • Filterklasser G2–M5
  • Mekaniskt och termiskt förenat

Broschyr