Luftfiltermedia

En väsentlig del I ett luftbehandlingsaggregat är filtret, genom ett korrekt val av filter media kan livslängd och låga tryckfall erhållas. För att ni skall få rätt typ av media för er applikation ber vi er att kontakta oss.