Gasfilter

MANN+HUMMELS´s gasfilter finns tillgängliga i ett stort antal olika utföranden innehållande den senaste tekniken för aktiverat kol, både för ren adsorption och kemisk bindning (impregnerade aktiva kol och kemisorbenter). Filtren är tillverkade för att ta bort odörer och I visa fall giftiga och skadliga föroreningar och är därmed en mycket bra lösning för allt från att av komfortskäl ta bort odörer i ventilationsluft till att skydda människor och utrustning i industriella processer.

ScandSorb Eco C

Inledning

ScandSorb Eco C är ett modulbyggt adsorptionsfilter med adsorbenten innesluten mellan en inre och en yttre cylinder av perforerad polypropylen.

Den förorenade luften tvingas att med låg hastighet passera igenom en bädd av granulerat material, vanligtvis aktivt kol. Under passagen avsättes föroreningarna på ytan av de otaliga mikroskopiska porositerna i granulatets materialstruktur.

Adsorbenter av andra material kan förekomma liksom impregnerade adsorbenter som är mycket aktiva på vissa speciella typer av föroreningar.

Funktioner

  • Adsorptionsfilter för en renare miljö

  • Helt brännbar kassett

  • Låg vikt ger enklare hantering

  • Centrumstyrning ger enklare montage

  • Stort urval av aktivt kol för olika driftsförhållanden