Gasfilter

MANN+HUMMELS´s gasfilter finns tillgängliga i ett stort antal olika utföranden innehållande den senaste tekniken för aktiverat kol, både för ren adsorption och kemisk bindning (impregnerade aktiva kol och kemisorbenter). Filtren är tillverkade för att ta bort odörer och I visa fall giftiga och skadliga föroreningar och är därmed en mycket bra lösning för allt från att av komfortskäl ta bort odörer i ventilationsluft till att skydda människor och utrustning i industriella processer.

ScandSorb DP

Inledning

ScandSorb DP är ett djupbäddsfilter som erbjuder både hög kapacitet och hög säkerhet. De gasformiga föroreningarna adsorberas eller binds kemiskt i 2 st 450mm parallella bäddar innehållande aktivt kol eller kemisorbent.

ScandSorb DP är gjort för krävande industriella applikationer och kan erhållas i rostfritt eller rostfritt/syrafast stål. För enkelt byte av det aktiva mediat i bäddarna är Scandsorb DP utrustat med stora luckor både upptill och nertill samt stora rörnipplar genom vilka bytet kan ske. Bäddarna är dessutom försedda med mätuttag på ett antal positioner i bäddarnas djup, där man under drift kan mäta effektivitet och bedöma återstående kapacitet.

Vid höga koncentrationer eller där hög säkerhet efterfrågas är ScandSorb DP ett mycket bra val. Filtret kan dessutom helt skräddarsys för den aktuella applikationen med krav på storlek, kontakttid osv.

Funktioner

  • Hög säkerhet
  • Effektiv filtrering
  • Industriellt utförande
  • Servicevänligt

Broschyr