Gasfilter

MANN+HUMMELS´s gasfilter finns tillgängliga i ett stort antal olika utföranden innehållande den senaste tekniken för aktiverat kol, både för ren adsorption och kemisk bindning (impregnerade aktiva kol och kemisorbenter). Filtren är tillverkade för att ta bort odörer och I visa fall giftiga och skadliga föroreningar och är därmed en mycket bra lösning för allt från att av komfortskäl ta bort odörer i ventilationsluft till att skydda människor och utrustning i industriella processer.

ScandSorb C

Inledning

En större medvetenhet om behovet av att skydda både människor och utrustning från luftburna föroreningar har på senare tid skapat behov av kompletta filtersystem som både tar hänsyn till hälsofarliga partikel- och gasformiga föroreningar. Det kan både vara fråga om tilluft och från-/avluft från omgivningen eller industriella processer.

För dessa ändamål är ScandSorb C en flexibel, kostnadseffektiv och miljövänlig produkt som väl uppfyller dessa krav. ScandSorb C består av en återanvändningsbar cylinderformad stålkassett som kan fyllas med valfritt gasfiltermedia beroende på applikation.

Funktioner

 • Tar bort odörer och farliga gasformiga föroreningar
  Har ett brett användningsområde från enklare HVAC applikationer till tunga industriapplikationer
 • Kan levereras med ett stort urval av adsorptionsmedier och kemisorbenter
  Anpassas helt efter tillämpning och förorening
 • Återanvändningsbara kassetter
  Ger låg driftskostnad och låg miljöbelastning
 • Kan levereras för radioaktiva och hälsofarliga föroreningar
  Passar även de mest krävande tillämpningar

Specifikation

Maximal drifttemperatur70 °C
Maximal relativ fuktighet70 %
Minsta kontakttid0.1 seconds

 

OBS: På grund av de många varianter och driftförutsättningar som finns ska ovanstående siffror endast användas som riktlinje för standardkol.

Broschyr