Gasfilter

MANN+HUMMELS´s gasfilter finns tillgängliga i ett stort antal olika utföranden innehållande den senaste tekniken för aktiverat kol, både för ren adsorption och kemisk bindning (impregnerade aktiva kol och kemisorbenter). Filtren är tillverkade för att ta bort odörer och I visa fall giftiga och skadliga föroreningar och är därmed en mycket bra lösning för allt från att av komfortskäl ta bort odörer i ventilationsluft till att skydda människor och utrustning i industriella processer.

Revo DuoSorb

Inledning

För att ta bort partiklar och lukter från luften krävs oftast att man har två separata filtersteg. Med Revo DuoSorb behöver det inte vara så. Genom att kombinera båda filterstegen i ett filter, klarar man sig med ett filtersteg istället. Den första delen av filtret består av ett partikel filtersteg med en filterklass motsvarande M6 enligt EN779. Därefter kommer nästa steg som består av ett gasfilter som effektivt tar bort alla lukter och andra farliga gaser.

Denna typ av filter passar där man har stora problem med exempelvis avgaser från trafiken eller från förbränning eller andra illaluktande processer. Ventilationsanläggningar är oftast konstruerade för ett filtersteg, med Revo DuoSorb klarar man att introducera även ett gasreningssteg utan att behöva bygga om anläggningen.

Specifikation

FilterklassM6
Tryckfall rent filter76 Pa @ 0.94 m³ /s *
Driftstemperatur-30/50 °C
Rekommenderat Sluttryckfall200 Pa *
Rekommenderad max relativ fukthalt< 90% *

 

* Kommentarer

Revo DuoSorb tillverkas i ett antal storlekar och utföranden. Ovanstående data avser dimension 592 x 592 x 635 mm, med 8 påsar. Om den maximala relativa fukthalten överskrids, försämras gasreningen. Gasreningen återgår till det normala då fukthalten sjunker under maxvärdet.

 

Broschyr