Gasfilter

MANN+HUMMELS´s gasfilter finns tillgängliga i ett stort antal olika utföranden innehållande den senaste tekniken för aktiverat kol, både för ren adsorption och kemisk bindning (impregnerade aktiva kol och kemisorbenter). Filtren är tillverkade för att ta bort odörer och I visa fall giftiga och skadliga föroreningar och är därmed en mycket bra lösning för allt från att av komfortskäl ta bort odörer i ventilationsluft till att skydda människor och utrustning i industriella processer.

AFP Process

Inledning

AFP Process gasfilter är avsedda för miljöer där redan en liten koncentration av gasföroreningar har en negativ inverkan på processer eller produkter.

AFP process finns i tre olika media kvalitéer (AA, AS and AZ) för att klara olika industri tillämpningar. Typiska oråden för AFP process är elektronisk industri, halvledartillverkning och optisk tillverkningsindustri. Vidare så passar filtren för skydda konstföremål I museum eller bibliotek från nedbrytning av gaser från luften. AFP Process passar i befintliga filterramar, ingen ombyggnad krävs.
 

Funktioner

 • Luftflöde standard är 2500 m³/h
  Passar i de flesta miljöer
 • Lågt tryckfall
  Minskar driftskostnaden
 • Jämn hastighet över filtermedia
  För maximalt utnyttjande av filtrets egenskaper
 • Kolmedia av kompositmaterial
  Inget stoft nedströms filter
 • Låg vikt
  För enkel hantering
 • Aktivt kolmedia
  Avsett för process miljöer
 • Stor filterarea 10 m²
  För lång livstid
 • Både flamskyddad och förbränningsbar ram finns
  För enkel avfallshantering
 • Passar i befintlig filterram
  Ger inga ombyggnadskostnader

Specifikation

Maximal drifttemperatur< 50 °C
Maximal relativ fuktighet< 90%
Vikt5.1 kg - 10.1 kg
FiltertypMini-Pleat
FiltermediamaterialOlika varianter beroende på vilken gasförorening som ska filtreras
RammaterialHalogenfri polystyren
TätningPolyuretan
FörbränningsbarJa

Broschyr