Gasadsorptionsfilter

I gasadsorptionsfilter används ett aktivt kolmedium för att avlägsna gasformiga föroreningar i luftflöden.

Carboactiv Tube

Please click on the pictures to get the product details

Carboactiv Tube
Activated carbon cylinder