Gasadsorptionsfilter

I gasadsorptionsfilter används ett aktivt kolmedium för att avlägsna gasformiga föroreningar i luftflöden.

Carboactiv Pocket

Please click on the pictures to get the product details

Carboactiv Pocket
Duosorb Select

Carboactiv Pocket
Duosorb Eco