Gasadsorptionsfilter

I gasadsorptionsfilter används ett aktivt kolmedium för att avlägsna gasformiga föroreningar i luftflöden.

Carboactiv Fill

Carboactiv Fill