Gasadsorptionsfilter

I gasadsorptionsfilter används ett aktivt kolmedium för att avlägsna gasformiga föroreningar i luftflöden.

Carboactiv Cube

Please click on the pictures to get the product details

Carboactiv Cube
N

Carboactiv Cube
Pro

Carboactiv Cube
Duosorb