Gasadsorptionsfilter

I gasadsorptionsfilter används ett aktivt kolmedium för att avlägsna gasformiga föroreningar i luftflöden.