Fluff Separatorer

Luddseparatorer, installerade i luftkanaler eller undertak, tar effektivt bort ludd från utblåsluft och eliminerar föroreningar i efterföljande led.