Filterskåp

MANN+HUMMEL erbjuder ett brett utbud av höljen till luftfilter och filterramar som är lämpliga för HVAC, energiproduktion, sterila rum och industri.

NG

Inledning

NG är en serie kanalfilterskåp för luftflöden upp till 12,000 m3/h. Dessa är tillverkade för installation av alla typer av EPA/HEPA/ULPA filter samt gasfilter, med eller utan integrerat förfilter.

NG är enkelt att installera och finns i ett stort antal storlekar. Dessutom kan filterskåp tillverkade för ett filter byggas samman till större, multipla enheter, genom att ta bort sidoplåtar och på så sätt sammanfoga flera filterskåp till en enhet. De kan också byggas samman till seriekopplade enheter för flerstegsfiltrering.

I kanalsystem för ultraren luft kan filterskåpet användas med både horisontellt och vertikalt luftflöde. Filterbyte och service kan då ske både från sidorna och underifrån. Filterskåpets utformning är sådan att filtret är förskjutet så nära utloppet som möjligt, vilket möjliggör att filterbyte oftast kan ske utanför den ultrarena zonen.

Funktioner

 • Kan monteras nära utloppet
  Filterbyte kan oftast ske utanför den ultrarena zonen
 • Filtertätning uppfyller DIN 1946
  Förenklar underhåll och inspektion av filter
 • Styrskenor för filter
  För enkelt filtermontage
 • Kan levereras med integrerat förfilter
  För kompakt installation
 • Separat filterinfästning för förfilter
  För- och slutfilter kan bytas oberoende av varandra
 • Stor flexibilitet vid installation
  Enkla filterskåp kan byggas samman till multipla enheter
 • Kan förses med tryckfallsmätare
  För okulär inspektion och förenkling av underhåll

Specifikation

RammaterialEpoxylackad stål
Material, täckplåtarGalvad stålplåt / Epoxylackad stål
Kompatibla filterNanoclass Square/ Nanoclass Cube N/ Airsquare/ Nanoclass Cube/ Carboactiv Cube

Broschyr