Filterskåp

MANN+HUMMEL tillhandahåller ett brett utbud av filterhållare i form av filterskåp och filterramar anpassade för alla förekommande tillämpningar. Vi kan tillhandahålla produkter som ger optimala prestanda - allt från enkla filterramar som ger en säker filterinfästning till filterskåp där filterbyte sker genom barriärpåsar, så kallade ”safe change housings”, för till exempel kärnkraftstillämpningar.

Unipak

Inledning

Unipak är ett så kallat “safe change housing” utvecklat för installation av EPA/HEPA filter för till- och frånluft.

Är speciellt anpassat för att skydda underhållspersonal och omgivningen från stoft vid filterbyte.

Unipak är ett modulariserat system baserat på standardstorlekar för för- och slutfilter. De kan även byggas samman till multipla enheter med gemensam anslutning. Anslutningen kan helt anpassas till befintliga kanalsystem.

Unipak system har under flera år visat sig leva upp till de höga kraven på luftkvalitet och täthet vid filtrering av luft från industriella processer såsom radioaktiva och farmaceutiska stoft tillsammans med flera andra kritiska applikationer.

Funktioner

 • Moduluppbyggt
  Ger stor flexibilitet
 • Integrerade filtertätningsytor 
  God planhet hos filterintätningsytorna
 • Kan läckagetestas vid behov
  För hög säkerhet
 • Flänsar förborrade för enkelt kanalmontage
  Förenklar installation
 • Unikt lucklåssystem 
  Förhindrar stängning av servicelucka/-or om inte filtret är korrekt installerat
 • Dubbla excenterlåsningar i filterinfästning 
  Ger en säker filtertätning och jämn kompression av packningar
 • Kan förses med infästning för cirkulära filter 
  För användning av cirkulära filter

Broschyr