Filterskåp

MANN+HUMMEL tillhandahåller ett brett utbud av filterhållare i form av filterskåp och filterramar anpassade för alla förekommande tillämpningar. Vi kan tillhandahålla produkter som ger optimala prestanda - allt från enkla filterramar som ger en säker filterinfästning till filterskåp där filterbyte sker genom barriärpåsar, så kallade ”safe change housings”, för till exempel kärnkraftstillämpningar.

ScandSafe

Inledning

När vattennivån i vattenreservoar sjunker ersätts vattnet med luft från omgivningen med alla dess föroreningar. Dessa föroreningar täcker snart vattenytan och reservoarens insida och det finns en stor risk för kontaminering av dricksvattnet.

Uteluft innehåller ett stort antal föroreningar, t.ex.:

 • Avgaser och förbränningsgaser från trafik och andra förbränningsprocesser
 • Tungmetaller, svampsporer, mögel etc.

På senare tid har risken för avsiktlig förorening av dricksvatten aktualiserats av de terrorattacker som genomförts på ett flertal platser runt om i världen. Ofta är vattenreservoarer helt oskyddade och är lättillgängliga för obehöriga. Schweiz har sedan 1975 en lag som förskriver att alla dricksvattensystem skall vara skyddade från luftburna föroreningar.

Med ScandSafe som skydd förhindras dessa föroreningar från att nå vattnet. Med ett högpresterande filter i filterklass H13 avskiljs 99.95% av alla partiklar 0.3 μm och större, vilket försäkrar att de vanligast förekommande föroreningarna fångas upp.

Funktioner

 • Kan placeras direkt på det befintliga luftningsröret
  Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att hålla vattnet rent
 • Kan enkelt låsas med hänglås
  För att hindraatt obehöriga får tillträde till det högpresterande filtret
 • H13 HEPA-klassat högpresterande filter
  Försäkrar att att all pollen, alla sporer och avgaspartiklar filtreras bort
 • Filtret är designat för att klara extremt hög luftfuktighet
  Passar för vattenreservoirer, tankar och silos

Broschyr