Filterskåp

MANN+HUMMEL tillhandahåller ett brett utbud av filterhållare i form av filterskåp och filterramar anpassade för alla förekommande tillämpningar. Vi kan tillhandahålla produkter som ger optimala prestanda - allt från enkla filterramar som ger en säker filterinfästning till filterskåp där filterbyte sker genom barriärpåsar, så kallade ”safe change housings”, för till exempel kärnkraftstillämpningar.

GDM

Inledning

GDM är ett standardiserat och modulbyggt filterskåp passande alla Vokes-Air pås- och kompaktfilter samt de flesta av gasfilterkassetterna. Är anpassad för att kanalanslutas i befintliga eller nya anläggningar. De tillverkas normalt i galvaniserad stålplåt, men kan även tillhandahållas i pulverlackerat utförande. Servicevänlig inspektionslucka med stor täthet och ett lucklås system som förhindrar låsning av luckan om inte filtren är korrekt installerade. Levereras med anslutningar för differenstryckmätning.

Funktioner

 • Moduluppbyggt
  Stora möjligheter till anpassning efter rådande förutsättningar
 • Parallellogramlåsning av filter
  Försäkrar en hög täthet hos filterinfästningen
 • Tillverkas av galvaniserad stålplåt
  Ger bra korrosionsbeständighet
 • Servicevänlig inspektionslucka placerad i sidan
  Underlättar filterinstallation och underhåll
 • Kan användas till filter klass G3-F9 samt för de flesta gasfilter
  Ger stor flexibilitet

Broschyr