Filterskåp

MANN+HUMMEL tillhandahåller ett brett utbud av filterhållare i form av filterskåp och filterramar anpassade för alla förekommande tillämpningar. Vi kan tillhandahålla produkter som ger optimala prestanda - allt från enkla filterramar som ger en säker filterinfästning till filterskåp där filterbyte sker genom barriärpåsar, så kallade ”safe change housings”, för till exempel kärnkraftstillämpningar.

GD-Slim

Inledning

GD-Slim filterskåp är avsedda för planfilter mattor i filterklass G2-G4. Filtermattan läggs i en stålram som sedan monteras i filterskåpet från sidan, genom serviceluckan.

Tillverkas i galvaniserad stålplåt. Serviceluckan är försedd med gångjärn och uttag för differenstryckmätning. Kan levereras med antingen PG-skarv eller flänsanslutning på in- och utlopp.

Funktioner

 • Kompakt – endast 220mm djup
  Kan användas då utrymmet är begränsat
 • Tillverkas av galvaniserad stålplåt
  Ger bra korrosionsbeständighet
 • Servicevänlig inspektionslucka och uttag för differenstryckmätning
  Underlättar filterbyte och underhåll
 • Kan levereras med antingen PG- eller flänsanslutning
  Förenklar anslutning till nya eller befintliga kanalsystem

Broschyr