Filterskåp

MANN+HUMMEL tillhandahåller ett brett utbud av filterhållare i form av filterskåp och filterramar anpassade för alla förekommande tillämpningar. Vi kan tillhandahålla produkter som ger optimala prestanda - allt från enkla filterramar som ger en säker filterinfästning till filterskåp där filterbyte sker genom barriärpåsar, så kallade ”safe change housings”, för till exempel kärnkraftstillämpningar.

Filterramar

Inledning

MANN+HUMMEL’s är avsedda att användas för alla förekommande filterkassetter. Robust och stadig konstruktion försäkrar att filtren kan installeras med hög täthet. Filterramarna håller filtren stadigt på plats under drift och minimerar risken för att läckage eller skador på filtren uppkommer.

 

Funktioner

 • Finns tillgängliga för alla MANN+HUMMELs filterkassetter
  För att optimera drift och tillförlitlighet
 • Enkel att installera
  Kan anpassas efter varje förekommande installation i både kanaler, aggregat och byggnader
 • Tillverkas i galvaniserad, rostfri eller rostfri syrafast stålplåt 
  Ger möjlighet att uppfylla önskad korrosionsskydd och täthet
 • Kan levereras som seprarata eller sammanbyggda enheter
  För att kunna uppfylla alla förekommande önskemål och tillämpningar
 • Kan helt kundapassas efter behov
  Ger stor flexibilitet

Broschyr