Nyheter

qlair

torsdag - 18 oktober 2018

Att se bortom IoT: Intelligent Air Solutions

Ludwigsburg/Sprockhövel, den 16 oktober 2018 – På 1980-talet myntades begreppet ”sjuka hus-sjukan” för att beskriva besvär orsakade av felaktigt ventilerade byggnader. Under de senaste 40 åren har enorma förbättringsinsatser initierats och byggnadsstandarder har introducerats för att säkerställa att inomhusluftkvaliteten är säker för dem som vistas i byggnader. Idag samlar högteknologiska sensorer in stora mängder data, vilket informerar byggägare om exakt vilken typ av föroreningar som finns i luften. Ofta har fastighetsförvaltare och anläggningschefer dock ingen aning om vad de ska göra med insamlad stordata. Den stora frågan...”Vad säger de insamlade uppgifterna oss om luftkvaliteten och vilka åtgärder kan vidtas för att lösa luftkvalitetsproblem?”

Med stöd från #Plug and Play-miljön (https://www.plugandplaytechcenter.com) erbjuder det nystartade företaget qlair en luftkvalitetsanalyslösning som använder byggnads- och föroreningsdata för att optimera luftreningstjänster och -produkter. Det handlar inte bara om att samla in uppgifter, utan även om att förstå de mottagna uppgifterna och utveckla en lösning baserad på kognitiv databehandling. Med hjälp av avancerad databehandling och AI arbetar vi med nya verktyg för dataanalys. Det är nästa fas av IoT som består av att ta de sammansatta datamängder som maskinvaran genererar och kunna förstå exakt vad man ska göra med den informationen.”

 

Problematiska fall: kommersiella byggnader

Kommersiella byggnader innebär ofta ett av de mest ineffektiva system som finns. Många VVS-system regleras endast med hänsyn till temperatur och koldioxidkoncentration. Resultatet är att sex av tio byggnader är farliga, eftersom föroreningsbelastningen är minst dubbelt så hög som i utomhusområden. I synnerhet bör de uppskattningsvis 60 % av alla företag som har ett förmånsprogram för anställda vara uppmärksamma, eftersom ren luft är det fjärde viktigaste kriteriet för skydd av anställda.

Dagens luftkvalitetshantering är reaktiv, det vill säga att man ingriper först när de som vistas i byggnaden klagar på kvav luft eller lukter. Studier visar dock att personalens produktivitet är kopplad till luftkvaliteten. Detta är en annan anledning till att det finns ett så pass stort intresse av att kontinuerligt säkerställa hälsosam luft på arbetsplatsen. Många byggnadsförvaltare använder sig av sensorer på plats för att övervaka luftkvaliteten. Dessa sensorer talar dock inte om hur man löser de problem som har identifierats vilket gör att byggnadsförvaltare oftast inte vet vad de ska göra.

 

Snabbreagerande lösningar för bättre luftkvalitet

qlair hanterar detta problem genom att bana väg för smarta ventilationssystem. Filtrering innebär här service och kunskap, vilket möjliggör en egenkontrollerad finjustering av luftningssystemet. Mätningar görs och individuella rekommendationer utvecklas baserat på de stora mängder data som tillhandahålls av högt utvecklade sensorer för att hitta bästa möjliga lösning på låg luftkvalitet.

Detta gör det möjligt att öka ventilationseffektiviteten och därmed också byggnadsanvändarnas produktivitet genom att förbättra luftkvaliteten. I slutändan kan detta till och med ha en positiv effekt på energibalansen om ventilation, värme och luftkonditionering baseras på den faktiska efterfrågan som råder. qlair känner igen föroreningsmönster och gör prognoser på upp till åtta timmar. Utifrån detta kan luftreningssystem aktivt tillhandahålla ren luft.

Intelligent teknologi kan filtrera ut användbar information från luftkvalitetsdata som inte alltid är direkt relaterad till inomhusluftkvaliteten. Systemet analyserar kontinuerligt ett brett spektrum av data som omfattar antal personer i rummet, var byggnaden är belägen och hur ofta utrymmet rengörs. Dessa och andra specialfunktioner kan påverka kvaliteten på den luft vi andas in på ett betydande sätt.

 

Nästa steg på vägen mot intelligent filtrering

qlair arbetar nära byggnadsförvaltningsföretag, underhållsföretag och tillverkare av VVS-system och sensorer för att vidareutveckla systemet. qlair genomför för tillfället pilottester med byggnadsförvaltare.

 

 

Study: Allen, Joseph G., Piers MacNaughton, Usha Satish, Suresh Santanam, Jose Vallarino, and John D. Spengler. 2015. “Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers: A Controlled Exposure Study of Green and Conventional Office Environments.” Environmental Health Perspectives 124 (6): 805-812. doi:10.1289/ehp.1510037. http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1510037.

Kontaktperson

Laura Montag
Manager Corporate Relations | Spokesperson