Nyheter

OurAir på Chillventa

onsdag - 17 oktober 2018

Ludwigsburg/Sprockhövel, Tyskland den 16 oktober 2018 – MANN+HUMMEL - en global tillverkare av filtreringsprodukter - lanserar sitt varumärke för smarta filtreringslösningar för inomhusluft i byggnader på Chillventa 2018:

Över 90 procent av jordens befolkning bor i områden där luftföroreningar överskrider WHO:s gränser. Detta påverkar trivselnivån, produktiviteten och framför allt människors hälsa. Hur är det då med luften i våra hem, där vi tillbringar större delen av vår tid? Här kan föroreningsnivåerna vara ännu högre. Detta orsakas av föroreningar som skapas inomhus såsom förorenande gaser, allergener, bakterier, formaldehyd och flyktiga organiska föreningar (VOC). Så hur kan du ta kontroll över luftkvaliteten inomhus? Svaret är att kombinera djupgående sakkunskap inom filtrering med det senaste inom smart sensorteknik. Resultatet kallas OurAir.

OurAir är ett omfattande lösningspaket som kombinerar MANN+HUMMELs världsledande filtreringsexpertis med oöverträfflig teknisk innovation och smart teknik. Det består av komponenter i tre kategorier som gör det möjligt att FÖRSTÅ, FÖRBÄTTRA och HANTERA luftkvaliteten inomhus med hjälp av Internet of Things (IoT). Det hjälper alla att ta kontroll över luften runt omkring dem och påverkar därför människors hälsa, produktivitet och trivselnivå på ett positivt sätt.

Den första förutsättningen för att kunna tillhandahålla optimal luftkvalitet är att ha insyn i den faktiska situationen. Mätapparaterna som tillhör OurAir mäter kontinuerligt kvaliteten på inomhusluften runt omkring dig med hänsyn till olika föroreningsparametrar. OurAir-appen och en tillhörande webbportal övervakar på ett pålitligt sätt denna data i realtid och tillhandahåller uppdaterade rapporter om luftföroreningar i och runt en byggnad.

I fall av dålig luft kan högkvalitativa VVS-filter och luftreningssystem inomhus effektivt avlägsna förorenande gaser, allergener, bakterier, formaldehyd, flyktiga organiska föreningar och partiklar (t.ex. PM2,5).

Med hjälp av IoT-aktiverade lösningar för luftkvalitet inomhus såsom OurAir, kan inomhusutrymmen hanteras virtuellt som digitala utrymmen. Luftkvaliteten kan beräknas i realtid och anslutna luftreningslösningar kan fjärrstyras. Detta gör det möjligt för byggnadsförvaltare att omedelbart hantera luftkvaliteten på flera olika platser på distans med hjälp av en instrumentpanel för hanteringen av luftkvalitet. Lösningen kan implementeras i kontorsbyggnader, hotell, skolor samt andra kommersiella byggnader, bostadsbyggnader eller industriella byggnader.

”Tack vare vår 76 år långa erfarenhet av filtrering och vår oöverträffade tekniska förmåga är vi väldigt väl positionerade att lösa problemet med luftföroreningar inomhus”, säger Charles Vaillant, teknisk chef. ”Dessutom är vi mycket intresserade av nya samarbeten. Under de senaste månaderna har vi fått mycket positiv feedback och intresse från annat håll än från våra traditionella kunder. Därför är vi glada att kunna meddela att MANN+HUMMEL också kommer att erbjuda OurAir som Platform as a Service (PaaS). På detta sätt kan alla som är intresserade av att tillhandahålla smart lufthantering till sina respektive kunder distribuera lösningen inklusive korrekt maskinvara, programvara, appar och stordataanalys.”

Kontaktperson

Sabine Wagner
Marketing Specialist Life Sciences & Environment | Air Filtration