Nyheter

Öppningen av huvudkontor i Singapore

torsdag - 14 december 2017

Singapore, den 14 december 2017: MANN+HUMMEL-koncernen, en ledande global filtreringsspecialist, öppnade idag sitt högkvarter för Intelligent Air Solutions (IAS) i Asien-Stillahavsområdet i Singapore. Öppnandet av högkvarteret kommer att gå i spetsen för OurAir-verksamhetens tillväxt. OurAir erbjuder lösningar för inomhusluftkvalitet som kombinerar MANN+HUMMELs djupgående expertis inom luftfiltrering med avancerad digital teknik.

Förutom regionalt marknadsansvar är IAS-huvudkontoret för Asien-Stillahavsområdet i Singapore också ansvarigt för global forskning och utveckling, produktdirektiv, varumärkeshantering och strategiska samarbeten.

Thomas Fischer, ordförande i MANN+HUMMELs styrelse säger: ”Megatrenderna inom asiatisk tillväxt, ökad urbanisering och miljömässig hållbarhet samt den extremt snabba digitaliseringen är viktiga områden för oss alla att ta hänsyn till. På MANN+HUMMEL tror vi på att utnyttja vår kärnkompetens inom filtrering och separering och samtidigt ta till oss ny digital teknik. Vi kommer att arbeta mycket nära våra samarbetspartner och kunder i Singapore och Asien för att aktivt hantera dessa utmaningar och möjligheter.”

Singapores strategiska läge i Asien-Stillahavsområdet, och regeringens ambitioner att utveckla nationen på ett smart och hållbart sätt, gör staden till en uppenbart viktig knutpunkt för MANN+HUMMEL. Tillsammans med det globala IoT-labbet, som också är beläget i Singapore, är MANN+HUMMEL väl rustat för att betjäna en marknad för rena luftlösningar i Asien-Stillahavsområdet som är uppskattad till mer än 4 miljarder singaporedollar.

Beh Kian Teik, biträdande verkställande direktör för Singapores styrelse för ekonomisk utveckling, säger: ”MANN+HUMMEL är en samarbetspartner sedan många år och en respekterad aktör inom industri- och miljösektorn i Singapore. Öppningen av huvudkontoret för smarta luftlösningar i Asien-Stillahavsområdet är helt i linje med Singapores arbete för att ansluta sig till den digitala ekonomin och för utvecklingen av gröna byggnader. Vi ser fram emot att skapa lösningar som kan möjliggöra smartare och mer hälsosamma byggnader i Singapore, såväl som i regionen i stort och i mer avlägsna områden.”

MANN+HUMMELs OurAir-verksamhet syftar till att hjälpa ägare, fastighetsförvaltare och slutanvändare av kommersiella byggnader och kontor att ”förstå, förbättra och hantera” luftkvaliteten inomhus. OurAir erbjuder smarta VVS-luftfilter och luftreningssystem, övervakare av luftkvalitet och plattformar för hanteringen av inomhusluftkvalitet. MANN+HUMMEL har implementerat ”Living Lab”-projekt i samarbete med de mest framstående multinationella företagen i Kina, Asien och Europa och arbetar nära dessa företag för att övervaka och optimera luftkvaliteten inomhus.

Jason Tang, vice verkställande direktör för Intelligent Air Solutions, säger: ”Det finns många faktorer som påverkar inomhusluftkvaliteten i byggnader och kontor. MANN+HUMMEL tillhandahåller lösningar för realtidsövervakning av inomhus- och utomhusluftkvalitet och digitala plattformar för att analysera, förutsäga och hantera optimeringen ”end-to-end”. Detta förankras av vår djupgående expertis inom filtrering för att uppnå ren luft på ett mer effektivt sätt. Vi hjälper våra kunder att utveckla standarder för hälsosamma byggnader och att göra smartare val i syfte att förbättra luftkvalitet.”

MANN+HUMMEL tecknade ett globalt strategiskt samarbetsavtal med World Green Building Council (WorldGBC) för att tillsammans främja initiativet Better Places for People. WorldGBC är en ledande global ideell organisation som driver arbetet med gröna byggnader. Genom Better Places for People vill WorldGBC öka marknadsmedvetenheten om bättre inomhusmiljöer för att öka människors välbefinnande och produktivitet.

Terri Wills, verkställande chef för World Green Building Council, säger: ”Better Places for People är ett projekt som verkligen är globalt och som inspirerar företag runt om i världen att bygga på miljömedvetna sätt genom att visa den positiva inverkan som dessa miljöer har på människors hälsa och välbefinnande.”

MANN+HUMMEL är den första samarbetspartnern till WorldGBC:s Better Places for People med fokus på bättre inomhusluftkvalitet i byggnader och på kontor.

Kontaktperson

Annie Chen
Marketing Supervisor