Nyheter

MANN+HUMMEL förvärvar Jack Filter Lufttechnik och Jack Fi

tisdag - 25 juli 2017

Ludwigsburg, 25 juli 2017 – MANN+HUMMEL-koncernen, med huvudkontor i Ludwigsburg, Tyskland, har ingått ett bindande avtal för att förvärva företagen Jack Filter Lufttechnik och Jack Filter Hungaria. I och med förvärvet av Jack Filter utökar MANN+HUMMEL sitt produktsortiment, främst inom området HEPA-filter (HEPA = högeffektiva partikelfilter för luft). Ingen information om förvärvspriset har släppts av något av företagen.

MANN+HUMMEL är ett globalt verksamt familjelett företag som erbjuder filterlösningar för fordonsbranschen och industriella tillämpningar, ren luft för inomhusmiljöer, och hållbar vattenanvändning. Jack Filter, ett familjelett företag som grundades 1947, besitter ett produktsortiment som ytterligare breddar MANN+HUMMEL:s omfattande utbud. Jack Filters verkställande delägare Alexander Gaggl åtar sig nu en ledningsroll inom det globala verksamhetsområdet Intelligent Air Solutions hos MANN+HUMMEL. De förvärvade företagen är specialiserade inom produktion och försäljning av luftfilter för ventilation, luftkonditionering och renrumsteknik.  Företagen har en försäljningssiffra på runt 10 miljoner Euro och har för närvarande cirka 100 anställda.

Utökat produktsortiment och kompletterande kundrelationer

Jack Filters och MANN+HUMMEL:s kompetens och kundrelationer kompletterar varandra. Inom området renrumsteknik fokuserar Jack Filter på att utveckla produkter för läkemedelsbranschen, halvledarbranschen och livsmedelsindustrin, såväl som för medicinsk teknik. De huvudsakliga tillämpningsområdena för ventilation och luftkonditioneringsteknik är fordonsindustrin, kontorsfastigheter och hotell, skolor och köpcentra. De två företagen kombinerar de bästa filterlösningarna på marknaden för HVAC (värme, ventilation och luftkonditionering).

Skäl till fusionen

Med detta övertag får MANN+HUMMEL nu bättre tillgång till ytterligare segment på HVAC-marknaden såväl som två toppmoderna produktionsanläggningar i Österrike och Ungern.

Alfred Weber, styrelseordförande & CEO för MANN+HUMMEL, säger: "Detta förvärv ligger helt i linje med vår verksamhetsstrategi. Vi får nu en möjlighet till ytterligare tillväxt inom icke-fordonssegmentet. Produktionsanläggningarna med den senaste tekniken och den expertkunskap som besitts av medarbetarna där kommer att bidra till att bibehålla vårt ledarskap inom filtreringsbranschen. Vi ser fram emot ett gott samarbete med alla anställda hos Jack Filter."

Kontaktpersoner

Laura Montag
Manager Corporate Relations | Spokesperson