Nyheter

Luftfilter som uppfyller brandskyddsbestämmelserna

tisdag - 27 april 2021

Luftfilter som uppfyller brandskyddsbestämmelserna

Extern brandskyddsbedömning bekräftar att MANN+HUMMELs luftfilter för HVAC-system uppfyller den senaste brandskyddsstandarden EN 13501 klass E.

Ludwigsburg/Sprockhövel, 27th April 2021 – MANN+HUMMELs luftfilter för rumsventilationssystem uppfyller den senaste brandskyddsstandarden EN 13501 klass E (normal brandfarlighet). En extern brandsäkerhetsbedömning bekräftar att MANN+HUMMELs luftfilter, både enskilda komponenter och filtret som helhet, inte ökar risken för brandspridning eller utveckling av rökgaser vid en brand. "För att garantera en effektiv och framför allt säker drift av ett HVAC-system bör byggnadsoperatörer definitivt överväga om ett luftfilter uppfyller brandsäkerhetsstandarden EN 13501 tillsammans med filter- och energieffektivitet", förklarar Frank Spehl, chef för FoU Europa för divisionen Life Science & Environment Air Filtration på MANN+HUMMEL.

Brandsäkerheten för ventilationsanläggningar i byggnader regleras av EN 15423. För luftfilter anges att material måste klassificeras med avseende på reaktion vid brand enligt EN 13501-1.

EN 13501 har ersatt DIN 53438, som fortfarande citeras i många anbud idag. EN ISO 11925-2 fortsätter att användas som grund för provning, men rökutveckling och droppning utvärderas nu också. Båda är viktiga tillägg till den förebyggande brandsäkerheten som inte beaktades i den gamla DIN 53438. Komponenter som avger en stor mängd rök eller droppar vid förbränning ökar brandrisken för människor avsevärt. Särskilt rök är farligare för människor än själva branden, eftersom den kan leda till rökförgiftning och kvävning. Förebyggande brandsäkerhet ges betydligt större uppmärksamhet genom EN 13501.

Kontaktperson

Sophie-Charlotte Kloiber
Junior Public Relations Manager