Nyheter

Lansering i Indien och officiell RESET-ackreditering

onsdag - 05 september 2018

Singapore den 5 september 2018 – MANN+HUMMEL-koncernen - en ledande global filtreringsspecialist - lanserar OurAir i Indien och tillkännager den officiella RESET-ackrediteringen av OurAir-luftkvalitetsövervakare och den digitala OurAir-plattformen.

Tillgång till ren luft är avgörande för människors hälsa och välbefinnande. Genom att kombinera 77 års filtreringsexpertis med banbrytande digital innovation kan MANN+HUMMEL erbjuda en uppsättning lösningar för inomhusluftkvalitet som kallas OurAir. Dessa lösningar består av smarta enheter, sensorer, filter och renings- och ventilationssystem som fungerar sömlöst med OurAirs digitala plattform vilket gör det möjligt för byggnadsanvändare och fastighetsförvaltare att FÖRSTÅ, FÖRBÄTTRA och HANTERA luftkvalitet i realtid.

Pradeep Randhawa, verkställande direktör på MANN+HUMMEL i Indien, säger: ”Luftföroreningar är ett allvarligt problem i Indien. Baserat på WHO:s rangordning över partikelföroreningar i städer år 2016 är 11 av de 12 städerna med de högsta nivåerna av föroreningar belägna i Indien. Vi betalar ett högt pris: 30 % av alla förtida dödsfall beror på luftföroreningar. Som företag vill MANN+HUMMEL bidra till att minska denna siffra. Vi har åtagit oss att inleda samarbeten och utnyttja vårt ledarskap inom filtrering för att tillhandahålla effektiva lösningar som kan hjälpa till.”

I samband med lanseringen av OurAir i Indien sponsrade MANN+HUMMEL den första Air Quality Expert Series i Bangalore. Randhawa säger: ”Vi ville organisera ett evenemang som samlar experter och representanter från regeringen, industrin och branschorganisationer. Det är viktigt att ha en plattform där de senaste trenderna, standarderna och innovationerna som driver utvecklingen av hälsosamma byggnader och lösningar för ren luft, kan utforskas. Jag är mycket tacksam över det starka stödet vi fått av Indian Green Building Council och RESET.”

I samband med lanseringen av OurAir meddelade MANN+HUMMEL också att OurAir officiellt har godtagits in i det internationella nätverket av företag som tillhandahåller RESET-ackrediterade lösningar för inomhusluftkvalitet. MANN+HUMMEL är, tack vare sin affärsmodell OurAir, det första företaget som framgångsrikt uppnår RESET-ackreditering både för sin molnprogramvara (OurAir Digital Platform) och sina luftkvalitetsövervakare (OurAir SPS208, OurAir SPB308 och OurAir SPB358) vilket gör företaget till den världsledande leverantören av denna typ av kompletta lösningar. OurAir-lösningar är designade för kommersiella byggnader så att de kan drivas i enlighet med RESET-standarden.

”Vi är mycket imponerade av OurAirs strategi som inte bara innebär ett fokus på datakvalitet och gränsvärden för hälsoskydd utan även blir ett verktyg för tillgångsförvaltning som säkerställer byggnaders inomhusluftkvalitet på lång sikt”, säger RESETs grundare Raefer Wallis. ”Att säkerställa en byggnads hälsa är en sak. Att driva en byggnad är en helt annan utmaning. De flesta projekt misslyckas under verksamhetens gång och vi kan se att hyresgästers förväntningar har förändrats. De verkar nu inte riktigt bry sig om hur byggnaden är utformad, utan vill bara veta om den verkligen fungerar. OurAir tar hänsyn till det.”

”Tyska ingenjörsföretag har ett rykte om sig att vara fokuserade på kvalitet, på detaljnivå. Jag är övertygad om att MANN+HUMMEL och OurAir lever upp till detta rykte”, säger Jason Tang, vice verkställande direktör för Intelligent Air Solutions i Asien och Stilla havsområdet. ”RESET är den enda byggnadsstandarden i världen som fokuserar på de grundläggande uppgifter som gör att en byggnads system fungerar. Stor hänsyn tas till kvaliteten på allt från källdata och maskinvara till de prestandamätningar som görs dagligen. Som en affärsmodell med fokus på att tillhandahålla inomhusluftkvalitetslösningar överensstämmer OurAirs vision och värderingar till stor del med RESETs uppdrag.”

Som ett företag inom MANN+HUMMEL - världsledande filtreringsexpert - har OurAir en stor global närvaro på 80 platser i världen och betjänar viktiga marknader bland annat i USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Indien, Kina, Australien och Sydostasien. Med stöd av ett internationellt team av ackrediterade proffs kan OurAir leverera projekt med fokus på RESET-certifiering, över hela världen.

”Vi är hedrade över att så många multinationella experter och branschexperter införlivar RESET-standarden och för den framåt globalt. Det kommer vara väldigt värdefullt för de internationella fastighetsägare och -förvaltare som eftersträvar RESET-certifiering för hela sitt produktutbud”, säger Raefer.

I samband med att MANN+HUMMEL utvidgade sitt produktutbud till att även omfatta smarta lösningar för att förbättra utomhusluft, offentliggjordes även Fine Dust Eater-projektet (läs mer på: mann-hummel.com/en/research-and-development/innovations-and-creativity/the-mannhummel-fine-dust-eater/).

Kontaktperson

Laura Montag
Manager Corporate Relations / Spokesperson