Nyheter

APAC CIO Outlook Magazine

fredag - 01 september 2017

Den 1 september 2017 – Ny artikel om OUrAir i APAC CIO Outlook Magazine: Att förbättra luftkvalitet med hjälp av bits och bytes

Det tycks komma en ny rapport var och varannan dag om de förödande effekterna luftföroreningar har på vår hälsa. Medan mycket fokus läggs på luftföroreningar utomhus tillbringar de flesta av oss 90 procent av tiden inomhus. Föroreningar i inomhusutrymmen är ofta de farligaste och kan ha allvarliga konsekvenser. Detta gäller även i näringslivet där dålig inomhusluft ökar risken för hälsoproblem hos de anställda och arbetsfrånvaro leder till lägre produktivitet. En ogynnsam arbetsmiljö påverkar också företagets förmåga att locka till sig talang. Kunder tar i allt högre grad hänsyn till hälsofrågor för Att förbättra luftkvaliteten med hjälp av bits och bytes CXO-insikter AV CHARLES VAILLANT, KONCERNENS VD INOM TEKNIK OCH JASON TANG, VICE VD FÖR INTELLIGENT AIR SOLUTIONS, MANN+HUMMEL Jason Tang när de beslutar om samarbeten med potentiella affärspartner.

Det borde ligga i varje organisations intresse att omvandla sina inomhusutrymmen till rena och hälsosamma miljöer. Hur kan ett företag ta kontroll över luftkvaliteten inomhus? Med hjälp av ”Internet of Things”! IoT kan hjälpa ägare av och de som vistas i byggnader att förstå, förbättra och hantera kvaliteten på den inomhusluft som omger dem. Om man kombinerar IoT med djup sakkunnighet kring tekniker kopplade till inomhusluftkvalitet blir resultatet smarta luftkvalitetslösningar som kan bidra till att uppnå renare luft.

Med hjälp av IoT-aktiverade lösningar för luftkvalitet inomhus såsom OurAir, kan inomhusutrymmen hanteras virtuellt som digitala utrymmen på samma sätt som digitala tillgångar. Luftkvaliteten kan på ett enklare sätt beräknas och kvalificeras, mer exakt och i realtid. A/B-tester kan köras och stordataanalys kan användas för att göra det möjligt för användare att fastställa vilka lösningar som presterar bättre och hur de kan användas för att förbättra luftkvalitetsnivån. De framgångsrika lösningarna kan skalas upp och användas i vidare utsträckning precis som i den digitala världen. Backend-plattformar innehåller digitala tvillingar av lösningarna för att tillhandahålla data i realtid och information om drifts- och platsförhållanden. Fastighetsförvaltare är inte bundna till sin egen plats längre. IoT gör det möjligt för dem att hantera inomhusluftkvalitet på olika platser runt om i världen från sina egna instrumentpaneler.

MANN+HUMMEL - en filtreringsspecialist - inser behovet av att bygga upp djupgående kunskap inom detta fält som utvecklas otroligt snabbt. Faktum är att allt fler traditionella industriföretag väljer att bygga vidare på sin specifika expertis, investera i digitala teknologier och påbörja sin IoT-resa. Detta är en utmaning för tillverkare av industrivaror. Elektronik, plattformar, appar, API:er, dataanalys - för många är detta en helt ny värld som måste utvecklas från grunden.

Även om ansträngningarna att erbjuda smarta lösningar verkar vara riktade till slutanvändare, gynnar dessa lösningar också tillverkarna tack vare att de får tillgång till verklig data. När det gäller luftfiltrering kan tillverkarna nu exakt få reda på hur deras filter presterar i den specifika driftsmiljön och inte bara i laboratoriemiljöer enligt standarder. Detta gör det möjligt för forsknings- och utvecklingsorganisationer att ta fram ännu bättre produkter och gör det också möjligt att anpassa lösningar till geografiska förhållanden eller specifika användningsområden.

”Genom tillämpningen av IoT-aktiverade lösningar för inomhusluftkvalitet kan inomhusutrymmen hanteras virtuellt som digitala rum på samma sätt som digitala tillgångar.”

Vad blir resultatet om ett industriföretag utnyttjar sin traditionella expertis, kombinerar denna med digital teknik och samtidigt tar sig an en stor utmaning såsom luftföroreningar? Genom att använda sin programsvit med smarta och anslutna lösningar för inomhusluftkvalitet kan MANN+HUMMEL nu få ett bättre grepp om inomhusluftkvaliteten på kontor på mer än 80 platser runt om i världen, vilket har positiva effekter för mer än 20 000 anställda.

Mätanordningar och plattformar för luftkvalitet övervakar kontinuerligt utomhus- och inomhusluften beträffande skadliga föroreningar, vilket ger en heltäckande bild av luftkvaliteten inom och utanför byggnader. En app och en länkad webbportal ger uppdaterade rapporter om luftföroreningar i och runt en byggnad och erbjuder förslag på hur man kan förbättra säkerheten för de som vistas i byggnaden. I händelse av dålig luft kan högvärdiga VVS-filter och luftreningssystem i rummet effektivt avlägsna förorenande partiklar, allergener, flyktiga organiska kemikalier och PM2,5.

Förutom att smarta luftkvalitetslösningar kan användas i kontorsmiljöer kan de också användas i andra syften. MANN+HUMMEL samarbetar med staden Ludwigsburg i Tyskland. Här används smarta luftlösningar i offentliga byggnader såsom rådhuset, skolor och förskolor vilket innebär att IT-experter och utvecklare kan samla in kritisk data och utföra analyser. Detta föregås av intensiv samplanering mellan IT-experter på företagen, myndigheter och fastighetsförvaltare.

The Internet of Things är inte bara en trend. Det innebär en omvälvande utveckling och resulterar i stora förändringar för många industrier och företag. Företag måste vara snabba, villiga att hantera tvetydighet och öka sina risktoleranser. IoT ställer nya krav på företag i en exponentiell takt, vilket fordrar nya sätt att arbeta och ett förtroende för innovativa och öppna samarbeten.

Kontaktpersoner

Charles Vaillant
Group Chief Technology Officer
Annie Chen
Marketing Supervisor