Nyheter

Varför tillhandahålla ren luft i din fastighet?

torsdag - 03 augusti 2017

Ett HVAC-filter rengör luften som kommer in i din fastighet. Men varför behövs det ren luft överhuvudtaget? Det uppenbara svaret på den frågan är för att skydda människorna som vistas där och andra delar av ditt HVAC-system från luftburna kontaminanter. Men att uppnå rätt luftkvalitet i din fastighet kan ge ännu större fördelar, som stärker både produktiviteten och lönsamheten.

Ja, vi vet. Att köpa luftfilter anses oftast inte vara särskilt spännande eller ge mervärde, som vid inköp av nya datorer eller maskinutrustning. De flesta företag köper luftfilter för att de är tvungna. Det blir alltså ett rutininköp för att byta ut en sliten komponent mot en ny. På grund av detta blir det oftast en snabbt avklarad affär med väldigt lite tanke på om det existerande filtersystemet verkligen levererar allt det kan. Vanligtvis tittar man på vad som redan finns installerat och byter ut mot likadana delar.

Vad är det för fel med det? Kanske inte något alls, om du har ont om tid och inte är särskilt bekymrad över hur mycket du kommer att lägga ut under hela filtrets livslängd. Men det ligger mer bakom anspråkslösa luftfilter än man ser vid första anblicken. För att förstå varför de förtjänar din uppmärksamhet måste vi påminna oss om exakt vad ett luftfilter faktiskt gör.
 

Mer än skydd av maskindelar

För många är ett HVAC-luftfilter helt enkelt ett sätt att skydda resten av lufthanteringsenheten. Och ett filter förhindrar att spolar och andra delar blir smutsiga, igentäppta eller skadade, vilket utökar livslängden och garanterar att HVAC-systemet fungerar effektivt.

Men ett filter erbjuder så mycket mer än detta.

Undermålig luftkvalitet är ett växande globalt problem. 92 % av mänskligheten andas luft som klassats som osäker av Världshälsoorganisationen1. Detta har lett till att luftföroreningar nu utgör den fjärde vanligaste dödsorsaken globalt2— och att de kräver runt sju miljoner människors liv varje år1.

Trots att det finns lite vi kan göra åt luftföroreningar utomhus på kort sikt, kan vi skydda människor inomhus.

Partiklar (PM) är en av de vanligaste och mest skadliga komponenterna i luftföroreningar. De orsakar irritation i ögon, näsa, hals och lungor; och exponering under längre tid kan leda till bronkit, nedsatt lungfunktion, hjärtsjukdom och olika typer av cancer. Med det rätta luftfiltret kan du dock sätta stopp för partiklarna och se till att din inomhusmiljö är ren och hälsosam att vistas i. Detta ger dig ett antal olika fördelar – beroende på byggnadstypen ifråga.
 

Filtrering på arbetsplatsen

Om du arbetar i kontorsmiljö eller på någon annan typ av arbetsplats, lägger du sannolikt ner mycket möda på att maximera produktiviteten. Även här kan luftfilter hjälpa till. I en studie utförd av REHVA (Europeiska federationen för arbetare inom värme, ventilation och luftkonditionering) undersöktes sambandet mellan luftkvalitet och produktivitet, specifikt avseende skrivhastighet och antal producerade enheter. Man fann här att undermålig luftkvalitet och höga temperaturer konsekvent sänkte prestationsnivåerna med upp till 10 %3.

Det handlar inte bara om att minska mängden kontaminanter i luften, utan även om att förbättra luftcirkulationen. Ett överspecificerat luftfilter i alltför hög filtreringsklass är ett av de vanligaste skälen till dålig luftcirkulation. Det kommer att ge dig högre energikostnader och kan även stå dig dyrt i form av frånvaro bland arbetstagarna. I en forskningsstudie fann man att den kortvariga sjukfrånvaron var 35 % lägre på kontor som ventilerades med en lufttillförsel på 24 l/s jämfört med byggnader där flödet var 12 l/s4. Här uppskattade man värdet på ökad ventilation till 400 $ per anställd och år.

Att minska frånvaron är också gynnsamt inom utbildning, där rätt val av filter kan hjälpa skolor och universitet att förbättra studenternas välbefinnande och närvaro.

Möjligheten att med luftfilter skydda hälsan för människor i lokalen gäller även sjukhus och andra medicinska inrättningar. Här fångar luftfiltren även in bakterier utöver övriga förorenare, vilket hjälper patienter att återhämta sig snabbare, minskar risken för postoperativa infektioner och hindrar sjukdomsspridning.
 

Ren luft som säljargument

Om du ansvarar för en fritidsanläggning eller detaljhandel kan fördelarna med ett effektivt filtersystem sträcka sig utöver minskningen av frånvaro eller förbättrad produktivitet. Allt eftersom medvetenheten om luftkvalitet ökar vidtar fler och fler åtgärder för att skydda sig mot föroreningar – se till exempel bara till hur ansiktsmasker ökat i popularitet som ett tecken på detta. För detaljhandlare eller ansvariga för andra anläggningar där människor väljer att tillbringa sin tid kan luftfilter ge dig möjligheten att visa att du bryr dig om och uppfyller hälso- och säkerhetskrav och skapar en miljö som uppmuntrar till längre och mer täta besök.

Filter skyddar inte bara människor. I byggnader som förvarar dyr utrustning (t.ex. datacentra) eller ovärderliga artefakter (t.ex. museum) kan filter hindra kontaminanter från att skada eller förstöra dyrbara, ömtåliga eller oersättliga tillgångar.
 

Skörda dessa vinster

För att uppnå dessa vinster måste du se till att ditt filtersystem klarar uppgiften. Felspecificerade, felinstallerade eller dåligt passande luftfilter kommer enbart att leda till högre energikostnader, skador på andra delar av HVAC-systemet och mycket annat, som vi sett ovan.

För att fastställa vilket som är rätt filtersystem måste du analysera din byggnad och miljön du arbetar i. Är föroreningsnivåerna utanför din byggnad höga? Finns det lokala föroreningskällor, såsom fabriker eller byggarbetsplatser? Har du problem med dålig ventilation? Det är värt mödan att lägga tid på att hitta rätt filtersystem. Ett felaktigt val kan kosta mer än du tror.

Med vårt eco16-program kan vi utföra en fullständig analys av ditt läge, och även mäta luftkvaliteten inuti och utanför din fastighet. På grundval av dessa handfasta uppgifter kan vi sedan konfigurera ett idealiskt filtersystem som uppfyller just dina behov. Denna konfiguration ger dig säkra luftkvalitetsnivåer och lägsta möjliga kostnad sett till både inköp, energi och bortskaffande.

 

1 World Health Organization, WHO releases country estimates on air pollution exposure and health impact, September 2016.

2 BBC, Polluted air causes 5.5 million deaths a year new research says, February 2016

3 REHVA Guidebook: Indoor Climate and Productivity In Offices, 2006

4 Risk of Sick Leave Associated with Outdoor Air Supply Rate, Humidification, and Occupant Complaints, Milton DK.  
   Glencross PM. and Walters MD. 2000