Nyheter

Oljedimma och PM1

måndag - 07 maj 2018

Luftföroreningar får flest rubriker, men luftkvalitet är inte bara en utomhusfråga. Och det är heller inte bara en fråga för offentliga organisationer. På samma sätt som asbest har orsakat problem retroaktivt för arbetsgivare är luftföroreningar från andra källor nu en viktig fråga för att skapa en säker arbetsmiljö. Och det kanske ingen annanstans är viktigare än i produktionsverkstäderna hos metallbearbetningsföretag.

En utmaning för metallbearbetningsföretag är att hantera risken med oljedimma samtidigt som man pressas av kraven på Lean production (resurssnål tillverkning), kortare ledtider och verktyg som roterar snabbare och längre – vilket sammantaget leder till högre nivåer av industriell förorening.

Men hur ser denna industriförorening ut? Och vad kan tillverkare göra för att ta itu med problemet?

Läs mer om oljedimma, PM1 och hälsorisker för anställda