Nyheter

Sänka energiförbrukningen för ventilation system – en fallstudie

tisdag - 14 november 2017

Sänka energiförbrukningen för VVS med 63 %

Att minska energiförbrukningen är ett centralt mål för nästan alla företag, stora som små. Mail-centret i västra London hade en hög energiförbrukning för sitt ventilation system, så deras samarbetspartner för anläggningsförvaltning bad MANN+HUMMEL att undersöka saken. Med hjälp av vårt eco16-program analyserade vi driftsmiljön och bytte ut de gamla filtren mot våra egna lågenergifilter. Med det nya filtersystemet på plats sänktes energiförbrukningen för ventilation med 63 % utan att man behövde kompromissa om luftflödesvolymer.

Läs vår fallstudie för att veta mer