Nyheter

Ren luft på sjukhus

tisdag - 13 augusti 2019

Om du behövde nämna en ren byggnad skulle du troligtvis tänka på ett sjukhus. Och du skulle ha rätt. Behovet av renlighet är integrerat i varje del av sjukhuslivet. Men det finns också en baksida med detta; sjukhus ligger ofta där människor finns – i bebyggda, urbana miljöer omgivna av transport och trafik. Dessa förhållanden bidrar tyvärr till hög luftförorening, vilket är ett problem för sjukhuschefer. 

Hur skyddar man de människor som är mest utsatta när man jobbar i en miljö som per definition är osanitär? Och hur kontrollerar man överföringen av smittsamma sjukdomar och smuts inuti byggnaden? Svaret ligger i sjukhusets ventilationssystem. Eller rättare sagt i dess luftfilter.

Hotet från luftföroreningar utifrån 

Hälsoeffekterna från att andas in förorenad luft är väldokumenterade. Flera studier har sammankopplat partiklar (PM) till hälsoproblem som inkluderar hjärtsjukdomar, kroniska lungsjukdomar, astma och lungcancer – samt flera mindre uppenbara tillstånd, som benskörhet, diabetes, Alzheimers och demens. 

PM är, precis som bakterier och virus, direkt skadligt för nyfödda, äldre och sjuka personer. Men eftersom hälsoriskerna är så många är både patienterna och personalen på avdelningarna utsatta för fara. Även om vissa delar av sjukhuset behöver en bättre luftkvalitet än andra så är det viktigt att man skyddar hela byggnaden från de skadliga effekterna från luftförorening. 

Fördelarna med att förbättra luftkvaliteten sträcker sig bortom patienternas välmående. Det gäller alla som vistas i byggnaden. REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air-Conditioning Associations) undersökte länken mellan luftkvalitet och produktivitet. Man upptäckte att dålig luftkvalitet och förhöjda temperaturer konsekvent minskade prestanda med upp till 10 %1. En annan studie från Harvard University upptäckte att man ökade kognitiv prestanda med över 100 % när man fördubblade ventilationsgraden i en ren inomhusmiljö2. På sjukhus är budgeten snäv och problemlösning är en fråga om liv och död. Har man en miljö där personalen inte är produktiv eller inte kan tänka lika skarpt kan det leda till allvarliga konsekvenser.

Faran med mikrobiella föroreningar 

När det kommer till föroreningar som genereras internt finns det en oro på sjukhus att smittsamma sjukdomar ska sprida sig till hela byggnaden. Patienternas, personalens och besökarnas välmående kräver att man förhindrar bakterier från att få fäste och sprida sig. 

Oavsett om man arbetar i en kontrollerad miljö eller inte, som avdelningar där man behandlar patienter som utsatts för smittsamma sjukdomar, så är det helt avgörande att man kan kontrollera spridningen av mikrobiella föroreningar och att man förhindrar utbrott. Från ett kostnadsperspektiv kan ett utbrott leda till längre vistelser, inställda operationer, bortslösad personaltid, indragna vårdplatser och striktare åtgärder för kontakter. 

I känsliga områden, som operationssalar, återhämtningsavdelningar eller canceravdelningar, är kraven på luftkvalitet ännu högre. Patienter som genomgår kirurgi på öppna sår eller som har nedsatt immunförsvar behöver luftkvalitet som motsvarar den som finns i renrum för att de ska vara skyddade mot infektioner.

Andra föroreningar som genereras inomhus

Rengöring är en integral del i den dagliga sjukhusverksamheten som påverkar varje område och handling på anläggning. Men rengöringsprodukterna i sig utsöndrar flera flyktiga organiska ämnen som är skadliga för hälsan. Etanol och ammoniak är vanligt i rengöringsprodukter, och formaldehyd finns i flera tvättmedel. Eftersom dessa produkter används i stora mängder på sjukhus har de en potentiellt hög inverkan på patienter, besökare, och framför allt personalen. Det är därför som rengöringsmedel tros vara en av de ledande orsakerna till astma hos vårdpersonal.

Men sjukhus handlar om mer än bara avdelningar. Det finns många stödåtgärder som hjälper sjukhusets funktioner, och många av dessa bidrar också till dålig inomhusluft. Lukt från kök eller avfallshantering kan vara obehagligt, medan ångor från nödgeneratorer kan vara direkt farligt. Och renoveringar kan sprida damm och färgångor över hela sjukhuset.

Vad kan du göra? 

Vad kan du göra? Oavsett om föroreningarna genereras inomhus eller om de kommer in i byggnaden utifrån så spelar luftfiltreringssystemet en avgörande roll när det kommer till att skydda patienter, personal och besökare. Med tanke på hur viktigt det är måste man garantera att filtersystemet är konfigurerat på rätt sätt och att det underhålls regelbundet. Så här gör man för att åstadkomma detta.
 
Se över dina krav 
Föroreningsnivåerna varierar i ett sjukhus, och det gör också kraven på luftkvalitet. Därför är det viktigt att man noggrant utformar filtreringssystemet med hela vårdanläggningen i åtanke. Om man undervärderar luftkvaliteten kan det utgöra en risk för de som vistas i byggnaden, men om man övervärderar filterklassen kan det leda till högre utgifter och energikostnader. 

Vi rekommenderar att du jobbar tillsammans med din filterpartner för att gå igenom vilka krav ni har och hur luftkvaliteten ser ut i hela byggnaden. Granskningen ska inkludera både in- och utloppsluft. När du fått dessa uppgifter kan filtreringssystemet utformas så att du kan uppnå den luftkvalitet du behöver samtidigt som kostnaden blir så låg som möjligt. 

Kontrollera dina luftkanaler 
Att rengöra luftkanaler kan vara en lång och krävande uppgift, särskilt på äldre sjukhus där renoverade ventilationssystem kan vara komplicerade och svåra att få tillgång till. Men det är trots allt en väldigt viktig uppgift. Den varma, mörka och fuktiga miljön inuti kanalerna erbjuder perfekta förhållanden för mögel och bakterier. Alla föroreningar som fastnar i kanalerna innan de når filtren kan innebära livsfara och påverka filtreringssystemets prestanda. I förlängningen kan det leda till att föroreningar och bakterier efter filterstegen gradvis kommer in i inomhusmiljön. 

Regelverken skiljer sig åt mellan olika länder, men det finns troligtvis vägledning för när och hur luftkanalerna ska rengöras på vårdanläggningar. Be din filtreringspartner om hjälp för att säkerställa att du följer regelverken. Högre kirurgisk prestanda När det kommer till operationssalar måste ett luftleveranssystem tillhandahålla pålitlighet, flexibilitet och prestanda. Om man snabbt upptäcker fel med ett filter kommer det i de flesta fall endast resultera i extra rengöring och en minimal minskning av kvaliteten på inomhusluften. I en operationssal kan dock problem med ett filter ha livshotande konsekvenser. Välj därför endast filter med hög kvalitetsgaranti som genomgått strikta tester enligt internationella standarder. Dagens operationssalar måste vara flexibla och kunna anpassas efter sjukhusets behov utan att det kirurgiska teamet blir lidande. Om du ska renovera en befintlig operationssal eller bygga en helt ny sal bör du skaffa ett laminärt flödestak som tar bort föroreningar från patienten utan att utsätta det kirurgiska teamet för vinddrag. Du bör också kolla efter ett taksystem som låter dig byta ut, flytta eller integrera armaturer som mediaskenor, kirurgisk belysning och takfästen utan problem. Taksystemet ska hjälpa det kirurgiska teamet göra det som de är bäst på.

 

1 REHVA:s handbok: Inomhusklimat och produktivitet på kontor, 2006

2 Samband mellan kognitiva funktionspoäng och exponering för koldioxid, ventilation och flyktiga organiska ämnen för kontorsarbetare, Harvard University, juni 2016

3 https://www.nursingtimes.net/news/hospital/hospital-cleaning-products-could-put-health-of-staff-at-risk/2007528.article