Nyheter

Ren luft på museer

onsdag - 28 augusti 2019

Världshälsoorganisationen rankar luftföroreningar som världens största miljöhot mot mänskligheten, med sju miljoner dödsfall varje år som kan tillskrivas inandning av förorenad luft.1 Regeringar världen över försöker rena luften i sina städer, men dålig luftkvalitet är fortfarande ett faktum för miljontals människor och det kommer fortsätta att vara det ett bra tag framöver. 

Men luftföroreningar är inte bara en risk för djur och människor. Luftburna föroreningar kan skada metaller, läder och textilier. Så även om museer, konstgallerier och andra kulturella inrättningar måste implementera åtgärder för att skydda människorna som besöker deras byggnader måste de också skydda föremålen och utställningarna från skadlig inverkan från luftföroreningar.

Skyddar utställningar

De flesta museer och gallerier begränsar hur mycket och hur länge en utställning exponeras för både naturliga och konstgjorda ljuskällor. Temperatur och luftfuktighet övervakas noga för att förhindra att föremålen och utställningarna tar skada. Men det är minst lika viktigt att man har en god luftkvalitet. Luftföroreningar är svårare att identifiera än ljus, temperatur och luftfuktighet, och därför glöms de oftast bort. Men även på låga nivåer kan gaser och fasta ämnen orsaka oreparerbara skador på hela samlingar – vilket är en stor sorg för utställningar som har funnits i hundratals, ibland tusentals år.

Sura föroreningar

Museer och konstgallerier finns ofta inne i stadskärnorna där de kan besökas av alla med hjälp av bra transportförbindelser. Men när man är i en urban miljö innebär det att institutionerna är utsatta för svaveldioxid och kvävedioxid. Dessa föroreningar – som genereras när fordon, kraftstationer och industriella byggnader förbränner bränsle – reagerar med andra ämnen, som vatten, för att bilda sura föreningar som attackerar organiskt material och orsakar permanenta skador. Kalk och marmor kan lösas upp och missfärgas, metaller kan korrodera, läder kan bli sprött och textilier och papper kan försvagas och blekna.

Oxiderande ämnen

Vissa ämnen genereras inomhus och är minst lika farliga. När kvävedioxid reagerar med solljus bildas ozon som därefter kan oxidera med olika organiska och syntetiska material. Detta kan göra att färgämnen och pigment bleknar, gummi och plast spricker, metaller missfärgas och textilier blir spröda.

Flyktiga organiska ämnen (VOC:er)

Färger, rengöringsprodukter, lim och andra produkter som man ofta hittar inuti föremål utsöndrar VOC:er som formaldehyd till inomhusmiljön. Vissa displayskåp kan ha särskilt höga nivåer av VOC:er till följd av de lim och tätningsmedel som användes när de konstruerades. Så även om skyddsglaset skyddar utställningen från sura eller oxiderande ämnen kan föremål som fotografier, metallföremål och vissa typer av glas fortfarande utsättas för permanenta skador.

Partiklar

Partiklar behöver inte nödvändigtvis orsaka försurning eller oxidering på egen hand, men de kan reagera med gaser som svaveldioxid och bidra till korrosion och svamptillväxt. Partiklar smutsar också ner vilket kan bli ett problem när man ska rengöra utställningsobjekt, och de främjar dessutom tillväxten för mögel, bakterier och svampsporer. Saltpartiklar kan också accelerera korrosion i metaller, vilket är ett stort problem för museer och gallerier nära kusten.

 

 

Skydda människor 

92 procent av världens befolkning andas in farlig luft2, vilket har gjort luftföroreningar till den fjärde vanligaste dödsorsaken3. Forskare har sammankopplat inandning av partiklar med flera olika hälsoproblem från astma och inflammation i luftvägarna till hjärtsjukdomar och olika typer av cancer. 

I samband med att allmänheten blir mer medvetna om luftföroreningar växer också förväntningarna på att offentliga byggnader ska vara trygga platser där man inte behöver oroa sig om luftföroreningar. Men eftersom föroreningsnivåerna ofta är två till fem gånger högre än vad man hittar utomhus så blir det sällan tryggt. Framtidsblickande byggnadsägare och fastighetsskötare inser att det är deras ansvar att tillhandahålla en ren och trygg inomhusmiljö, och rent kommersiellt är det en bra idé också om människor väljer att besöka byggnader med bra luftkvalitet oftare och under längre perioder. 

Det finns ett incitament för produktivitet också. Flera studier visar att bra inomhusluft reducerar risken för sjukdomar och frånvaro på jobbet, samtidigt som man levererar bättre resultat.

 

Vad kan du göra?

Många museer, gallerier och andra kulturella inrättningar har redan ett omfattande luftfiltreringssystem på plats. Men det finns vissa åtgärder man kan göra för att garantera att dessa presterar på bästa nivå.

Överväg att ta bort ett gasfiltersteg 

Adsorptionsfilter för gaser är vanliga i en museimiljö. Dessa filter adsorberar gasföreningar med ett material som impregnerats med aktiverad kol. Sura och oxiderande föroreningar och VOC:er fångas upp och tas bort från luftflödet innan de kan skada dyrbara och ovärderliga föremål. 

Om du redan har ett gasadsorptionssteg i byggnaden kan det verka kontraintuitivt att ta bort det. Nya kombinerade partikelfilter och gasadsoptionsfilter erbjuder dock prestanda som ligger nära den man får om man har två separata filter för varje funktion. Det innebär att du kan dra ner på kostnaderna genom att ta bort ett filtersteg. 

Tryckfallet från ett luftfiltreringssystem blir högre ju fler steg det har. Tar man bort ett steg minskar man tryckfallet markant, och därigenom även energiförbrukningen. När du ändrar till ett kombinerat partikel- och gasadsorptionsfilter behöver du inte heller köpa in, lagra, montera och kassera lika många filter. 

Om du inte har ett gasfiltersteg i ditt system i dagsläget så är det väldigt enkelt att integrera funktionen i ditt lufthanteringssystem med ett kombinerat partikel- och gasadsorptionsfilter med aktiverad kol. Byt bara ut dina befintliga partikelfilter till kombinerade filter utan att modifiera ditt ventilationssystem.

Granska din systemprestanda regelbundet 

När det är dags att byta luftfilter väljer man ofta ett ersättningsfilter som liknar det man har. Problemet med detta är att man inte tar hänsyn till förändringar i omgivningen. Ökad trafik eller trafikmönster, lokala byggprojekt eller nya industribyggnader i närheten kan alla bidra till vilka typer av föroreningar och volymer som kommer in i ventilationssystemet. 

Om det var ett tag sedan ditt lufthanteringssystem inspekterades bör du be din filtreringspartner granska din anläggning. Granskningen ska inkludera en undersökning av luftkvaliteten med flera mätningar inuti och utanför din byggnad. Resultaten ska sedan utgöra grunden för en anpassad filtreringslösning som skräddarsys efter dina behov. 

Eftersom föroreningar kan variera mellan olika rum ska luftfiltreringssystemets prestanda bekräftas efter installationen. Museer och gallerier förvaltar våra värdefullaste föremål. Det är helt avgörande att filtreringssystemet kan skydda föremålen. 

Läs mer om eco16, hanteringsprogrammet för filtrering som garanterar att du får en bra luftkvalitet till lägsta möjliga kostnad.

 

1 Världshälsoorganisationen, 7 miljoner förtida dödsfall årligen länkas till luftföroreningar, mars 2014.

2 Världshälsoorganisationen, WHO släpper uppskattningar per land för exponering för luftföroreningar och hälsopåverkan, september 2016.

3 BBC, luftföroreningar orsakar 5,5 miljoner dödsfall varje år enligt ny forskning, februari 2016.