Nyheter

Ren luft på arbetsplatsen

torsdag - 01 augusti 2019

Har du någon gång försökt jobba från en obekväm stol? Eller har du försökt prata med en kollega i en miljö med höga ljudnivåer? Om du har försökt göra detta har du säkert insett att det är betydligt svårare att få saker gjort än vad det brukar vara. 

Att skapa en trygg och bekväm arbetsmiljö handlar lika mycket om hälsa och säkerhet som produktivitet. Som arbetsgivare måste du erbjuda ergonomiska förhållanden för teammedlemmar som sitter ner under långa perioder, och hörselskydd för anställda som jobbar i bullriga miljöer. Det finns en kommersiell vinning i det här också. 

University of Warwick i Storbritannien såg att glada medarbetare var 12 % mer produktiva i genomsnitt1

Ren luft är en av de största faktorerna för medarbetares komfort och hälsa. Både kvaliteten och kvantiteten av luften som ett ventilationssystem levererar på arbetsplatsen har en stor inverkan på medarbetarnas glädje, välmående, produktivitet och närvaro. Filtreringen i ventilationssystemet påverkar båda dessa kvalitetsfaktorer för luften.
 

Minska frånvaro

92 procent av världens befolkning andas in skadlig luft enligt Världshälsoorganisationen2. När vi tänker ”luftföroreningar” ser vi kanske stadsmiljöer framför oss som är insvepta i avgasmoln, men luftkvalitet är inte enbart ett utomhusproblem. Inomhusmiljöer är ofta två till tre gånger med förorenade än utomhusmiljöer. Och med tanke på att vi spenderar ungefär 90 % av vår tid inomhus har luftkvaliteten inuti byggnader en stor inverkan på vår hälsa.

Detta gäller särskilt om du befinner dig i områden med hög förorening. Då är det din uppgift som arbetsgivare att skydda ditt team från skadliga ämnen. Det handlar inte enbart om hälsa och säkerhet, det är logiskt från ett affärsperspektiv också. 

Luftföroreningar står för ungefär 225 miljarder dollar i förlorade arbetsintäkter varje år3. Även om du inte kan göra något åt luften dina anställda andas in när de inte är på jobbet, så kan du påverka luftkvaliteten på arbetsplatsen. Detta kan få en enorm inverkan på sjukfrånvaro och produktivitet. 

Det betyder kort och gått att man använder luftfilter för att dra ner på mängden partiklar som kommer in i byggnaden. Man ska heller inte glömma bort allergener. I Storbritannien försvinner 3,2 miljoner arbetsdagar till följd av allergirelaterad frånvaro4.
 

Reducera sjuka hus-sjukan

På 1970-talet försökte man förbättra energieffektiviteten vilket ledde till att man isolerade byggnader bättre, men minskade deras ventilationsförmåga. De nya byggnaderna fick lägre nivåer friskluft och högre föroreningsnivåer vilket ledde till de första fallen av sjuka hus-sjukan där personer som vistades i byggnader fick huvudvärk, ögonirritation, hosta och andningsbesvär på grund av inomhusmiljön de befann sig i. 

Sjuka hus-sjukan är fortfarande ett problem. Det bästa man kan göra för att motverka detta är att öka mängden luft som kommer in i byggnaden. I en studie upptäckte man att korttidssjukskrivningar minskade med 35 % när man ökade luftinloppet från 12 l/s till 24 l/s5. Studien beräknar också att ökad ventilation motsvarar ett värde på 400 dollar per anställd per år.

Förbättra produktivitet och prestanda

När dina anställda är på jobbet kan de vara mer produktiva och effektiva om de andas in ren luft. REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air-Conditioning Associations) undersökte länken mellan luftkvalitet och produktivitet genom att jämföra skrivhastighet och mängden tillförd luft. Man upptäckte att dålig luftkvalitet och förhöjda temperaturer konsekvent minskade prestanda med upp till 10 %6

En annan studie som fokuserar på fabriksarbetare upptäckte att en ökning av partiklar på 5 mg/m3 – vilket var en relativt liten ändring som inte var ovanlig under studien – minskade produktiviteten med 3 %7

Luftföroreningar påverkar också medarbetares förmåga att lösa problem och fatta beslut. Forskare från Harvard upptäckte att man ökade kognitiv prestanda med över 100 % när man fördubblade ventilationsgraden i en ren inomhusmiljö8.

Vad kan du göra?

Forskning har visat att om man lägger 40 dollar per person per år på luftkvaliteten inomhus uppnår man 6 500 dollar i ökad medarbetarproduktivitet9. Men precis som alla investeringar måste man välja rätt lösning för att maximera vinsten. 

När det kommer till luftfilter är det ganska enkelt att öka luftflödet eller fånga upp partiklar. Svårigheterna uppstår när man ska försöka göra båda sakerna samtidigt. Om du ökar filtreringens effektivitet för att förbättra luftkvaliteten finns det en hög risk för att du stryper luftflödet och negativt påverkar försörjningsgraden. Om du går åt andra hållet och väljer ett filter för att leverera höga luftflöden innebär det oftast att filtret inte separerar partiklar särskilt effektivt, vilket kan leda till sämre luftkvalitet. 

Nyckeln här blir att hitta rätt balans mellan två motstridiga faktorer där man levererar tillräckligt mycket ren luft samtidigt som man maximerar energieffektiviteten. Du måste kolla på omgivningen där du jobbar för att avgöra vilket filtreringssystem som funkar bäst för dig. MANN+HUMMEL:s eco16-program gör exakt detta genom att mäta luftkvaliteten inuti och utanför din byggnad, och därefter konfigurera det perfekta filtersystemet för just din byggnad. 

Allergener är också ett problem på arbetsplatsen. Dessa mikroskopiska proteinpartiklar utsöndras när pollen träffar filtermaterialet. Konventionella luftfilter låter fria allergener åka vidare med luftflödet. Om du jobbar i ett område där allergener är ett problem kan du göra livet lättare för dina anställda som har allergier genom att leta efter ett specialfilter som FreciousComfort som blockerar fria allergener och förhindrar mögel- och bakterieväxt.

1 Ny studie visar att vi jobbar bättre när vi är glada, Warwich Universit.

2 Världshälsoorganisationen, WHO släpper uppskattningar per land för exponering mot luftföroreningar och hälsopåverkan, september 2016

3 Världsbanken, Kostnaden bakom luftföroreningar: Stärker det ekonomiska incitamentet för åtgärder, juni 2016

4https://blog.firstcare.eu/allergy-awareness-week-ways-reduce-allergy-related-absence

5 Risken för sjukfrånvaro associerad med försörjning av friskluft, fukt och klagomål från de som vistas i miljön, Milton DK. Glencross PM. och Walters MD. 2000

6 REHVA:s handbok: Inomhusklimat och produktivitet på kontor, 2006

7 Luftförorening gör dig sämre på ditt jobb, Washington Post, november 2017

8 Samband mellan kognitiva funktionspoäng och koldioxid, ventilation och exponering mot flyktiga organiska ämnen för kontorsarbetare, Harvard University, juni 2016

9 Forskning visar att du förbättrar produktivitet om du förbättrar luftkvalitet på jobbet, The Conversation, maj 2017