Nyheter

Lagring på djupet

torsdag - 03 januari 2019

Förmågan att lagra föroreningar på djupet förlänger ditt filters driftlivslängd och förbättrar filtrets prestanda

Luftfilter och rostat bröd har någonting gemensamt. Och det har att göra med deras respektive egenskaper. I vår SlideShare hittar du mer information om skillnaden mellan vanliga luftfilter och filter som lagrar partiklar på djupet.

Lagring på djupet