Nyheter

ISO 16890: Vad som krävs för ISO-beredskap

måndag - 10 juli 2017

MANN+HUMMEL:ss Intelligent Air Solutions-team har arbetat med att ta fram den nya ISO-filterstandarden från början. Vi har lagt ned mycket arbete på att försäkra oss om att vi är redo för ISO 16890. Som en del av detta har vi helrenoverat vår svenska testanläggning, där vi nu har hela 240 m2 kontrollerad testmiljö. Detta innebär att vi kan återskapa en så realistisk miljö som möjligt för att försäkra oss om att våra produkter erbjuder maximal prestanda i verkligheten.

Ta reda på mer om vad som krävs för att vara redo för ISO 16890