Nyheter

Hitta de 15 procenten som saknas

måndag - 28 maj 2018

Läs mer om hur ett luftfilter förbrukar energi och hur du kan reducera energiförbrukningen i din byggnad.

Hur förbrukar ett luftfilter energi?

Du kanske känner att du har gjort allt i din makt för att dra ner energiförbrukningen i din byggnad. Men det finns ett område som ofta förbises som står för ungefär 15 % av den totala energiförbrukningen för din byggnad. Det bästa är att du inte behöver göra en massa ändringar och omarbeten för att optimera systemets effektivitet. Det räcker oftast med att byta ut ett mot ett annat.

Läs mer i vår SlideShare