Nyheter

Från vaggan till graven

måndag - 17 december 2018

Luftföroreningars hälsopåverkan under hela din livstid.

Redan innan första, och fram till sista andetaget, påverkar luftföroreningar alla människors liv. Oavsett vilken ålder man är.

Vår SlideShare undersöker vilken påverkan föroreningarna har på vår hälsa i varje fas av våra liv. Ta reda på varför du måste vidta åtgärder för att skydda dig själv och de som du ansvarar för från luftföroreningar.

Från vaggan till graven