Nyheter

Föroreningar inom metallindustrin

onsdag - 10 april 2019

Hur man minskar hälso- och säkerhetsrisker – skydda dina anställda från industriföroreningar och PM1.

Hälso- och säkerhetsrisker

Vår SlideShare är en retrospektiv berättelse om tidigare arbeten på fabriker.

Att kontrollera oljedimma och rök är också en viktig del av arbetsmiljön som kan utgöra en hälso- och säkerhetsfara för anställda.


Läs mer om hur våra lösningar reducerar dessa risker.