Nyheter

Få vad du vill ha från dina luftfilter (2)

måndag - 16 juli 2018

Låga livscykelkostnader

6,8 personer är genomsnittligen involverade i beslutet om ett nytt företagsinköp1. Och kostnad är en av de främsta sakerna som dessa individer måste ta i beaktning. Det är en avgörande aspekt av alla typer av inköp, som möjligen enbart överträffas av behov. Och även om filtreringsindustrin inte är ett undantag i detta avseende så ingår HVAC-filter i kategorien; produkter, vilket innebär att inköpspriset bara utgör en liten procentandel av den totala ägandekostnaden.

Det är därför det är viktigt att tänka längre än den inledande kostnaden när man väljer ett filter. För att identifiera det mest prisvärda alternativet är det nödvändigt att alla faktorer som påverkar ett luftfilters livscykelkostnader, från och med att innan det har installerats till att det bortskaffas, tas i beaktning. I denna artikel undersöker vi dessa faktorer och vad du kan göra för att maximera dina kostnadsbesparingar.

Inköpspris

Detta är den mest uppenbara kostnaden, men ibland är det svårt att göra en rättvis jämförelse med rivalers luftfilter. Två filter som på papper verkar lika - som är av samma storlek, filterklass och liknar varandra på andra sätt - kan ge väldigt olika resultat under sin driftslivslängd. Dessa skillnader i resultat kan uppstå på grund av skillnader under ytan på materialteknologin och andra element i filterdesignen. Du kan utforska dessa skillnader mer utförligt i vår SlideShare - luftfiltreringens mekanismer.

Energiförbrukning

Det har ingen strömkabel eller batterier så det kan verka konstigt att prata om ett luftfilters energiförbrukning. Ett filter förbrukar dock energi tack vare motståndet det orsakar luftflödet i HVAC-systemet. Ju högre detta motstånd, eller tryckfall är, desto hårdare måste fläkten arbeta för att filtrera samma mängd luft.

Denna energiförbrukning utgör, utan tvekan, den högsta kostnaden som ett luftfilter genererar. Eurovent - Den europeiska föreningen för tillverkare av lufthanterings- och kylutrustning - har kunnat dra slutsatsen att 80% av ett filters totala ägandekostnader utgörs av energiförbrukning. I jämförelse utgör inköpspriset bara 10% av dessa kostnader. Därför kan ett filter med billigare inköpspris slutändan komma att kosta dig mycket mer pengar.

För att ytterligare sätta detta i perspektiv så står luftfilter för 15% av energin som förbrukas i en normal kontorsbyggnad, vilket du kan lära dig mer om i vår SlideShare.

Underhåll

Självinstallerande filter har ännu inte uppfunnits så du behöver fortfarande åtminstone en person för att installera filterelement i din lufthanteringsenhet. När det väl är installerat kräver ett luftfilter återkommande inspektioner för att säkerställa att det är i gott skick och det behöver ibland också rengöras från skräp och damm. Oavsett om dessa uppgifter utförs av en anställd eller en extern tjänsteleverantör så kostar de pengar att utföra.

Bortskaffande

Bortsett från när det kommer till specialiserade användningsområden såsom biologisk forskning eller kärnkraftsindustri så är de flesta luftfiltren relativt enkla att bortskaffa när de nått slutet på sin driftslivslängd. Det kan dock ändå vara en dyr affär; att göra dig av med ett HVAC-filter kan vanligtvis kosta runt en tredjedel av filtrets inköpspris och produkter som innehåller glasfibermaterial kan vara ännu dyrare att bortskaffa. Dessa produkter måste tas till en avfallsdeponi eftersom att de inte kan förbrännas och är svårare att bytas ut på grund av hälso- och säkerhetsriskerna detta utgör för underhållsteamet.

Vad kan då du göra?

Fokusera på att sänka din energiförbrukning

För att minska ett luftfilters energiförbrukning behöver man minska motståndet som luftflödet möter. Om vi minskar tryckfallet kan vi justera fläkten eller återställa växelriktaren för att konsumera mindre energi.

För att förenkla uppgiften med att leta efter ett energieffektivt luftfilter har Eurovent och föreningens medlemmar skapat ett energiklassificeringssystem. På samma sätt som man bedömer en TV eller en kyl så bedöms kvalificerade produkter på en skala mellan A+ (den bästa rankningen) och E (den sämsta rankningen). När det kommer till produkter som inte inkluderas i rankningen - såsom filter som erbjuder lägre och högre luftkvalitet - så bör du välja ett med lägre tryckfall för att minimera din energiförbrukning. Energiförbrukningen kommer att utgöra runt 80% av den totala summan som du spenderar på ett filter så det är värt att tänka igenom ditt val noga.

Välj en längre livslängd

Ju längre ditt filter håller desto längre kan du försena kostnader i anslutning till installation, bortskaffande och underhåll. Så leta efter produkter som har en längre driftlivslängd - vanligtvis de som har en bättre förmåga att lagra damm.

Du kan ta reda på mer om hur du väljer ett filter med en lång livslängd i del ett av denna serie.

Försök bortskaffa ditt filter på ett miljövänligt (och plånboksvänligt) sätt

Det bästa sättet att bortskaffa dina använda filter är att förbränna dem, vilket genererar energi och reducerar mängden avfall. Filter med metallram eller med glasfibermaterial kan dock inte bortskaffas på detta sätt. Så leta efter filter med plastram och ett syntetiskt material för att reducera dina bortskaffandekostnader och minska miljöpåverkan.

1 Det genomsnittliga antalet andelsägare som också är kunder är högre än någonsin [Ny data], HubSpot, https://blog.hubspot.com/sales/customer-stakeholders-new-high-data