Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi är glada över ditt besök på vår hemsida airfiltration.mann-hummel.com/sv och ditt intresse för vårt företag. Det är mycket viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Personuppgifter är information om personliga eller materiella förhållanden för en viss eller identifierbar fysisk person. Dessa inkluderar till exempel det juridiska namnet, adressen, telefonnumret och födelsedatumet, men också alla andra uppgifter som kan relateras till en viss person.
Eftersom personuppgifter har ett särskilt rättsligt skydd, insamlas de endast av oss i den mån det är nödvändigt för tillhandahållandet av vår webbplats och tillhandahållandet av våra tjänster. Här nedan beskriver vi vilken personlig information vi samlar in under ditt besök på vår webbplats och hur vi använder denna.
Vår dataskyddspraxis är utformad i enlighet med de rättsliga bestämmelserna, särskilt de som avser den tyska federala Dataskyddslagen (BDSG), den tyska Telemedielagen (TMG) och EU:s Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR). Vi insamlar, behandlar och lagrar dina personuppgifter endast i den utsträckning det är nödvändigt för det funktionella tillhandahållandet av denna webbplats och vårt innehåll och våra tjänster, samt för behandling av förfrågningar och vid behov för behandling av beställningar/avtal, men endast i den utsträckning det finns ett legitimt intresse enligt artikel 6, punkt 1 S.1 lit. f GDPR eller någon annan tillåtelsegrund. Endast om du tidigare har gett ditt specifika samtycke kommer dina personuppgifter också att användas för mer detaljerade, samtycke-specifika ändamål, t.ex. för försändelse av reklaminformation via nyhetsbrev.

1. Databehandlingsansvarig i enlighet med artikel 4, punkt 7 GDPR

Ansvarig i den mening som avses i GDPR och andra nationella dataskyddslagar i medlemsländerna samt andra dataskyddsbestämmelser är:

Mann + Hummel GmbH
Schwieberdinger Straße 126
D-71636 Ludwigsburg

E-post: info@mann-hummel.com
Tel.: +49 (0) 7141 98-0
Fax: +49 (0) 7141 98-2545

2. Namn och adress för dataskyddsombudet

Du kan nå vårt dataskyddsansvarig enligt följande kontaktuppgifter:

data-protection(at)mann-hummel.com

MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg/ Deutschland

3. Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggfiler

Varje gång vår webbplats öppnas samlar vårt system automatiskt in data och information från datorsystemet på den besökande enheten. Följande uppgifter samlas härmed in:

Omfattningen av databehandlingen

(1) Information om vilken typ av browser och version som används
(2) Operativsystemet för den besökande enheten
(3) IP-adressen för den besökande enheten
(4) Datum och tidpunkt för besöket
(5) Webbplatser och resurser (bilder, filer, annat webbplatsinnehåll) som finns tillgängligt på vår webbplats.
(6) Webbplatser från vilka användarens system kom till vår hemsida (referensspårning)

Denna data lagras i loggfilerna i vårt system. En lagring av dessa data tillsammans med personuppgifter från en viss användare sker inte, vilket innebär att en identifiering av enskilda besökare inte äger rum.

 • Rättslig grund avseende behandling av personuppgifter
  artikel 6, punkt 1 lit.f GDPR (legitimt intresse). Vårt legitima intresse består av att säkerställa att det syfte uppnås som beskrivs nedan.
 • Syfte med databehandlingen
  Loggen görs för att upprätthålla vår webbplats kompatibilitet för så många besökare som möjligt och för att bekämpa missbruk, samt för felsökning och -åtgärdande. För detta ändamål är det nödvändigt att logga den besökande enhetens tekniska data för att så tidigt som möjligt kunna reagera på visningsfel, attacker på våra IT-system och/eller fel i funktionaliteten på vår webbplats. Dessutom används uppgifterna för att optimera webbplatsen och för att i allmänhet säkerställa säkerheten för våra informationsteknologisystem.
 • Lagringens varaktighet
  Raderingen av ovannämnda tekniska data sker så snart de inte längre behövs för att säkerställa att webbplatsen är kompatibel för alla besökare, men senast 3 månader efter besöket på vår webbplats.
 • Möjlighet till invändning och radering
  Möjlighet till invändning och radering regleras av i denna Integritetspolicys beskrivna allmänna bestämmelser avseende rätten till invändande och radering enligt dataskyddslagstiftningen.

4. Särskilda funktioner på webbplatsen

Vår webbplats erbjuder dig olika funktioner genom vilka vi när de används samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter. Här nedan förklarar vi vad som händer med dessa data:

 • Callback-service:
  • Omfattning av behandlingen av personuppgifter
   De uppgifter du anger i vårt callback-formulär.
  • Rättslig grund avseende behandling av personuppgifter
   artikel 6, punkt 1 lit. a GDPR (tyst samtycke)
  • Syfte med databehandlingen
   Tillhandahållande och genomförande av återuppringningstjänsten, uppfyllande av begäran om uppringning.
  • Lagringens varaktighet
   Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för behandlingen av din begäran om uppringning.
  • Möjlighet till invändning och radering
   Möjlighet till invändning och radering regleras av i denna Integritetspolicys beskrivna allmänna bestämmelser avseende rätten till invändande och radering enligt dataskyddslagstiftningen.
 • Kontaktformulär:
  • Omfattning av behandlingen av personuppgifter
   De uppgifter du anger i våra kontaktformulär.
  • Rättslig grund avseende behandling av personuppgifter
   artikel 6, punkt 1 lit.a GDPR (tyst samtycke)
  • Syfte med databehandlingen
   Uppgifter som registreras via vårt kontaktformulär resp. våra kontaktformulär, används endast för att behandla din specifika kontaktförfrågan som mottagits via kontaktformuläret.
  • Lagringens varaktighet
   Efter att ha behandlat din förfrågan raderas de insamlade uppgifterna omedelbart, så länge det inte finns några lagstadgade lagringsperioder.
  • Möjlighet till invändning och radering
   Möjlighet till invändning och radering regleras av i denna Integritetspolicys beskrivna allmänna bestämmelser avseende rätten till invändande och radering enligt dataskyddslagstiftningen.

5. Statistisk utvärdering av besöket på denna webbplats - webbspårare

Vi samlar in, behandlar och lagrar följande data när du besöker den här webbplatsen eller enskilda filer på webbplatsen: IP-adress, webbplats från vilken filen hämtades, namn på filen, datum och tid för hämtning, mängd data överförd och meddelande om hämtningens framgång (s.k. webblogg). Vi använder dessa åtkomstuppgifter uteslutande i icke-personifierad form, för kontinuerlig förbättring av vårt interneterbjudande och för statistiska ändamål.
Vi använder dessutom följande webbspårare för att utvärdera besök på denna webbplats:

 • Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing

På vår webbplats använder vi en webbspårningstjänst från företaget Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (i följande kallad: Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing). Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing använder webbspårningscookies som lagras på din enhet och som tillåter en analys av användningen av vår webbplats och ditt surfbeteende (s.k. spårning). Vi genomför den här analysen baserat på spårningstjänsterna från Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing, för att kontinuerligt optimera och göra vår webbplats mer tillgänglig. Som en del av användningen av vår webbplats kommer data att överföras, i synnerhet din IP-adress och dina användaraktiviteter, till företaget Googles servrar Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing, samt att lagras och behandlas utanför den Europeiska Unionen (t.ex. i USA). Rättslig grund för databehandlingen är artikel 6, punkt1 lit.a GDPR. Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing har självcertifierats enligt EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list ). Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen är uppfyllt. Mer information om hanteringen av de överförda uppgifterna finns i Integritetspolicyn från Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing: https://policies.google.com/privacy. Du kan förhindra insamlingen och vidarebefordran av dina personuppgifter (särskilt din IP-adress) samt förhindra databehandlingen, genom att inaktivera implementeringen av skriptkod i din webbläsare, installera en skriptblockerare i din webbläsare (denna kan t.ex. hittas på www.noscript.net eller www.ghostery.com ) eller aktivera “Do Not Track“-inställningen för din webbläsare.

 • Google Analytics
  • Omfattning av behandlingen av personuppgifter
   På vår webbplats använder vi webbspårningstjänsten från företaget Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (i följande kallad: Google Analytics). Google Analytics använder webbspårningscookies som lagras på din enhet och som tillåter en analys av användningen av vår webbplats och ditt surfbeteende (s.k. spårning). Vi genomför den här analysen baserat på spårningstjänsterna från Google Analytics, för att kontinuerligt optimera och göra vår webbplats mer tillgänglig. Som en del av användningen av vår webbplats kommer data att överföras, i synnerhet din IP-adress och dina användaraktiviteter, till företaget Googles Ireland Limited server, samt att lagras och behandlas utanför den Europeiska Unionen (t.ex. i USA).
   EU-kommissionen har beslutat att en adekvat nivå av dataskydd kan tillhandahållas i USA, om databehandlingsföretaget har ingått US-EU Privacy Shield-avtalet och dataexport till USA har gjorts tillåten på detta sätt. Genom att aktivera IP-anonymisering i spårningskoden för Google Analytics på den här webbplatsen, kommer din IP-adress att anonymiseras av Google Analytics före dataöverföringen. Den här webbplatsen använder en spårningskod för Google Analytics, som har utökats med leverantören gat._anonymizeIp(); för att endast tillåta en anonym samling av IP-adresser (så kallat IP-skydd).
  • Rättslig grund avseende behandling av personuppgifter
   artikel 6, punkt 1 lit.a GDPR (samtycke), antingen när du registrerar dig hos Google (öppnar ett Google-konto och accepterar den respektive implementerade Integritetspolicyn) eller om du inte har registrerat dig hos Google, genom ett uttryckligt samtycke vid besöket på vår webbplats.
  • Syfte med databehandlingen
   På våra vägnar använder Google denna information för att utvärdera ditt besök på den här webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla oss andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs av webbläsaren som en del av Google Analytics-tjänsten kommer inte att slås samman med andra data från Google Ireland Limited.
  • Lagringens varaktighet
   Google lagrar data som är relevant för tillhandahållandet av webbspårningen så länge som är nödvändigt för att uppfylla den bokade webbtjänsten. Datainsamlingen och lagringen utförs anonymiserad. Om personliga referenser upptäcks kommer uppgifterna att raderas omedelbart, så länge de inte är föremål för lagenliga lagringsförpliktelser. Borttagande sker i varje fall efter lagringskravets utgång.
  • Möjlighet till invändning och radering
   Du kan förhindra insamlingen och vidarebefordran av dina personuppgifter till Google (särskilt din IP-adress) samt förhindra databehandlingen som utförs av Google, genom att inaktivera implementeringen av skriptkod i din webbläsare, installera en skriptblockerare i din webbläsare (denna kan t.ex. hittas på www.noscript.net eller www.ghostery.com) eller aktivera “Do Not Track“-inställningen för din webbläsare. Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av Google-cookien och som är relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), samt behandlingen av dessa data av Google, genom att under följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) hämta och installera tillgänglig webbläsar-plugin. Säkerhets- och Integritetspolicyerna för Google Analytics hittar du på https://policies.google.com/privacy

6. Integration av externa webbtjänster och databehandling utanför EU

På vår webbplats använder vi aktivt Java Script-innehåll från externa leverantörer, så kallade webbtjänster. När du besöker vår webbplats kan dessa externa leverantörer få personlig information om ditt besök på vår webbplats. Detta kan även innebära behandling av data utanför EU. Du kan förhindra detta genom att installera en Java Script-blockerare som t.ex. en webbläsar-plugin kallad ”NoScript” (www.noscript.net ) eller inaktivera Java Script i din webbläsare. Detta kan leda till funktionsbegränsningar på webbplatser som du besöker.
Vi använder följande externa webbtjänster:

 • Doubleclick

På vår webbplats använder vi en webbtjänst från företaget Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (i följande kallad: Doubleclick). Vi använder dessa data för att säkerställa fullständig funktionalitet på vår webbplats. I det här sammanhanget kan din webbläsare överföra personuppgifter till Doubleclick. Rättslig grund för databehandlingen är artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR. Det legitima intresset består av en felfri funktion på webbplatsen. Doubleclick har självcertifierats enligt EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list ). Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen är uppfyllt. Mer information om hanteringen av de överförda uppgifterna finns i Integritetspolicyn från Doubleclick: https://policies.google.com/privacy. Du kan förhindra databehandlingen som utförs av Doubleclick, genom att inaktivera implementeringen av skriptkod i din webbläsare eller installera en skriptblockerare i din webbläsare (denna kan t.ex. hittas på www.noscript.net eller www.ghostery.com).

 • Gatorleads

På vår webbplats använder vi en webbtjänst från företaget CommuniGator Ltd., The Old Byre, Peper Harow, GU86BQ Godalming, Storbritannien (i följande kallat: Gatorleads). Vi använder dessa data för att säkerställa fullständig funktionalitet på vår webbplats. I det här sammanhanget kan din webbläsare överföra personuppgifter till Gatorleads. Rättslig grund för databehandlingen är artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR. Det legitima intresset består av en felfri funktion på webbplatsen. Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen är uppfyllt. Mer information om hanteringen av de överförda uppgifterna finns i Integritetspolicyn från Gatorleads: https://www.communigator.co.uk/privacy-policy/. Du kan förhindra databehandlingen som utförs av Gatorleads, genom att inaktivera implementeringen av skriptkod i din webbläsare eller installera en skriptblockerare i din webbläsare (denna kan t.ex. hittas på www.noscript.net eller www.ghostery.com ).

 • Google

På vår webbplats använder vi en webbtjänst från företaget Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (i följande kallad: Google). Vi använder dessa data för att säkerställa fullständig funktionalitet på vår webbplats. I det här sammanhanget kan din webbläsare överföra personuppgifter till Google. Rättslig grund för databehandlingen är artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR. Det legitima intresset består av en felfri funktion på webbplatsen. Google har självcertifierats enligt EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list ). Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen är uppfyllt. Mer information om hanteringen av de överförda uppgifterna finns i Integritetspolicyn från Google: https://policies.google.com/privacy. Du kan förhindra databehandlingen som utförs av Google, genom att inaktivera implementeringen av skriptkod i din webbläsare eller installera en skriptblockerare i din webbläsare (denna kan t.ex. hittas på www.noscript.net eller www.ghostery.com ).

 • Google Video

På vår webbplats använder vi en webbtjänst från företaget Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (i följande kallad: Google Video). Vi använder dessa data för att säkerställa fullständig funktionalitet på vår webbplats. I det här sammanhanget kan din webbläsare överföra personuppgifter till Google Video. Rättslig grund för databehandlingen är artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR. Det legitima intresset består av en felfri funktion på webbplatsen. Google Video har självcertifierats enligt EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list ). Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen är uppfyllt. Mer information om hanteringen av de överförda uppgifterna finns i Integritetspolicyn från Google Video: https://policies.google.com/privacy. Du kan förhindra databehandlingen som utförs av Google Video, genom att inaktivera implementeringen av skriptkod i din webbläsare eller installera en skriptblockerare i din webbläsare (denna kan t.ex. hittas på www.noscript.net eller www.ghostery.com ).

 • Proofprint

På vår webbplats använder vi en webbtjänst från företaget Proofpoint, Inc., 892 Ross Drive, 94089 Sunnyvale, USA (i följande kallad: Proofprint). Vi använder dessa data för att säkerställa fullständig funktionalitet på vår webbplats. I det här sammanhanget kan din webbläsare överföra personuppgifter till Proofprint. Rättslig grund för databehandlingen är artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR. Det legitima intresset består av en felfri funktion på webbplatsen. Proofprint har självcertifierats enligt EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list ). Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen är uppfyllt. Mer information om hanteringen av de överförda uppgifterna finns i Integritetspolicyn från Proofprint: https://www.proofpoint.com/us/privacy-policy. Du kan förhindra databehandlingen som utförs av Proofprint, genom att inaktivera implementeringen av skriptkod i din webbläsare eller installera en skriptblockerare i din webbläsare (denna kan t.ex. hittas på www.noscript.net eller www.ghostery.com ).

 • YouTube

På vår webbplats använder vi en webbtjänst från företaget Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (i följande kallad: YouTube). Vi använder dessa data för att säkerställa fullständig funktionalitet på vår webbplats. I det här sammanhanget kan din webbläsare överföra personuppgifter till YouTube. Rättslig grund för databehandlingen är artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR. Det legitima intresset består av en felfri funktion på webbplatsen. YouTube har självcertifierats enligt EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list ). Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen är uppfyllt. Mer information om hanteringen av de överförda uppgifterna finns i Integritetspolicyn från YouTube: https://policies.google.com/privacy. Du kan förhindra databehandlingen som utförs av YouTube, genom att inaktivera implementeringen av skriptkod i din webbläsare eller installera en skriptblockerare i din webbläsare (denna kan t.ex. hittas på www.noscript.net eller www.ghostery.com ).

 • website-check.de

På vår webbplats använder vi en webbtjänst från företaget Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24 i 66111 Saarbrücken, Tyskland (i följande kallat: website-check.de). Vi använder dessa data för att säkerställa fullständig funktionalitet på vår webbplats. I det här sammanhanget kan din webbläsare överföra personuppgifter till website-check.de. Rättslig grund för databehandlingen är artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR (legitimt intresse). Det legitima intresset består av en felfri funktion på webbplatsen. Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen är uppfyllt. Mer information om hanteringen av de överförda uppgifterna finns i Integritetspolicyn från website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/ . Du kan förhindra databehandlingen som utförs av website-check.de, genom att inaktivera implementeringen av skriptkod i din webbläsare eller installera en skriptblockerare i din webbläsare (denna kan t.ex. hittas på www.noscript.net eller www.ghostery.com ).

7. Information om användningen av cookies

 • Omfattning av behandlingen av personuppgifter
  Vi använder cookies på olika sidor för att aktivera vissa funktioner på vår webbplats. Avseende så kallade “cookies” handlar det om små textfiler som din webbläsare kan lagra på din enhet. Dessa textfiler innehåller en karaktäristisk teckenföljd, som möjliggör en tydlig identifiering av webbläsaren när du besöker vår webbplats nästa gång. Processen med att lagra en cookiefil kallas också "inställning av en cookie".
 • Rättslig grund avseende behandling av personuppgifter
  artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR (legitimt intresse). Vårt legitima intresse är att bibehålla vår webbplats fullständiga funktionalitet, öka användbarheten och möjliggöra ett mer personligt tillvägagångssätt för våra kunder. Identifiering av enskilda besökare är med cookie-tekniken endast möjlig om webbplatsens besökare tidigare har lämnat personuppgifter utifrån ett särskilt samtycke.
 • Syfte med databehandlingen
  Cookies installeras av vår webbplats för att behålla vår webbplats fullständiga funktionalitet och för att förbättra användbarheten. Dessutom möjliggör cookie-tekniken att vi kan identifiera enskilda besökare genom att använda pseudonymer, t.ex. genom ett individuellt ID, så att vi kan erbjuda mer personliga tjänster.
 • Lagringens varaktighet
  Lagringen av våra cookies utförs fram till radering i din webbläsare eller, när det gäller en session-cookie; tills sessionen avslutas.
 • Möjlighet till invändning och radering
  Du kan ställa in din webbläsare enligt dina önskemål och på ett sådant sätt att du i allmänhet förhindrar att cookies installeras, för att endast bli informerad och besluta från fall till fall om godkännande av cookies: eller för att principiellt acceptera användandet av cookies. Cookies kan användas för olika ändamål, t.ex. för att känna igen att din enhet tidigare har haft en anslutning till vår webbplats (permanenta cookies) eller för att spara nyligen besökta sidor (session-cookies). Vi använder cookies för att ge dig en förbättrad användarupplevelse. För att använda våra bekvämlighetsfunktioner rekommenderar vi att du accepterar cookies för vår webbplats. Möjlighet till invändning och radering regleras av följande i denna Integritetspolicys beskrivna allmänna bestämmelser avseende rätten till invändande och radering enligt dataskyddslagstiftningen.

8. Datasäkerhet och dataskydd, kommunikation via e-post

Dina personuppgifter skyddas av tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att insamling, lagring och behandling inte är tillgänglig för tredje part. Vid okrypterad e-postkommunikation kan vi inte garantera fullständig datasäkerhet på överföringsvägen till våra IT-system. Vi rekommenderar därför krypterad kommunikation eller vanlig postväg för information som kräver en hög grad av konfidentialitet.

9. Automatisk e-postarkivering

 • Omfattning av behandlingen av personuppgifter
  Vi vill uttryckligen påpeka att vårt e-postsystem har en automatisk arkiveringsprocess. Alla inkommande och utgående e-postmeddelanden arkiveras därmed digitalt på ett revisionssäkert sätt.
 • Rättslig grund avseende behandling av personuppgifter
  artikel 6, punkt 1 lit.f GDPR (legitimt intresse). Vårt legitima intresse är i enlighet med skatte- och handelslagstiftningen (till exempel §§ 146, 147 AO).
 • Syfte med databehandlingen
  Syftet med arkiveringen är i enlighet med skatte- och handelslagstiftningen (till exempel §§ 146, 147 AO).
 • Lagringens varaktighet
  Lagringen av vår e-postkommunikation sker fram till dess att krav på skatt och kommersiell lagring upphör. Lagringsperioden kan vara upp till 10 år.
 • Möjlighet till invändning och radering
  För frågor angående vårt arkiveringssystem, kontakta vårt dataskyddsombud. Vi vill också påpeka att vi endast överväger ansökningshandlingar i PDF-filformat. Zippade (WinZip, WinRAR, 7Zip, etc.) Övriga filer filtreras ut av våra säkerhetssystem och levereras inte. Ansökningar i Word-filformat och andra filformat läser vi inte och raderar dem olästa. Observera att oönskade ansökningshandlingar som skickas via e-post eventuellt kan öppnas av tredje part innan de anländer till våra IT-system. Vi utgår ifrån att vi också kan svara okrypterat på okrypterade e-postansökningar. Om du inte önskar detta, ber vi dig att informera oss i din e-postansökan.

10. Återkallelse av samtycke - Information om data och ändringsönskemål - Radering och blockering av data

Enligt federal dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om dina lagrade data samt rätt till korrigering, blockering eller radering av denna data. Dina uppgifter kommer då att raderas, om detta inte strider mot rådande lagstiftning. Du kan när som helt återkalla ett eventuellt samtycke som getts till oss för att använda dina personuppgifter. Informations-, raderings- och korrigeringsförfrågningar för dina uppgifter och gärna också eventuella förslag kan du när som helst skicka till följande adress:

Mann + Hummel GmbH
Schwieberdinger Straße 126
D-71636 Ludwigsburg

E-post: info@mann-hummel.com
Tel.: +49 (0) 7141 98-0
Fax: +49 (0) 7141 98-2545

11. Rätt till dataöverföring

Du har rätt att begära att få den personliga information du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, standardenligt och maskinläsbart format. Du kan också begära att vi lämnar denna information till tredje part omedelbart efter din första begäran, förutsatt att behandlingen utförs i enlighet med ditt samtycke enligt  artikel 6, punkt 1 lit. a GDPR eller artikel 9, punkt 2 lit. a GDPR eller baseras på ett avtal enligt artikel 6, punkt 1 lit. b GDPR och behandlas av oss som en del av en automatiserad databehandling.
Vid utövandet av denna rätt att överföra data har du också rätt att begära att dina personuppgifter sänds direkt från en ansvarig dataskyddsbehandlare till en annan, där det är tekniskt möjligt. Friheter och rättigheter för andra personer får inte påverkas av detta.
Rätten till dataöverförbarhet gäller inte för behandling av personuppgifter som är nödvändiga för utförandet av en uppgift, som är i allmänt intresse eller nödvändiga för utövandet av en officiell myndighet, som delegerats till den dataskyddsansvarige.

12. Klagomålsrätt hos tillsynsmyndigheten enligt artikel 77, punkt 1 GDPR

Om du misstänker att dina uppgifter behandlas olagligt på vår webbplats kan du självklart alltid söka en rättslig lösning på problemet. Oberoende av detta har du alltid möjlighet att kontakta en tillsynsmyndighet. Rätten att inlämna klagomål är möjlig för dig i EU-medlemslandet där du befinner dig, din arbetsort och/eller platsen för den påstådda överträdelsen. Du kan välja vilken tillsynsmyndighet du vänder dig till, på ovanstående platser. Den tillsynsmyndighet där klagomålet inlämnades kommer då att informera dig om statusen och resultatet av ditt ärende, inklusive möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78 GDPR.

Skapad av:
© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de

 

6. The inclusion of external web services and processing of data outside the EU

On our website we use active JavaScript content from external providers, commonly referred to as web services. When you visit our website, these external providers may receive personal information about your visit to our website. This may involve the processing of data outside the EU. You can prevent this by installing a JavaScript blocker, such as the browser plug-in 'NoScript' (www.noscript.net ) or by deactivating Java Script in your browser. This can lead to functional limitations on the websites that you visit.
We use the following external web services:

 • Doubleclick

On our website we use a web service provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (henceforth: Doubleclick). We use this data to ensure the best possible functionality of our website. In this regard, your browser may transmit personal data to Doubleclick. The legal basis for the processing of data is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The legitimate interest consists of the error-free functioning of the website. Doubleclick has certified itself under the EU-US Privacy Shield Agreement (cf https://www.privacyshield.gov/list ). The data will be deleted as soon as the purpose of its collection has been fulfilled. Further information on the handling of the transmitted data can be found in the data protection statement of Doubleclick: https://policies.google.com/privacy. You can prevent the collection and processing of personal data by Doubleclick by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker in your browser (you can find one, for example, at www.noscript.net or www.ghostery.com ).

 • Gatorleads

On our website a web service of CommuniGator Ltd, The Old Byre, Peper Harow, GU86BQ Godalming (henceforth: Gatorleads). We use this data to ensure the best possible functionality of our website. In this regard, your browser may transmit personal data to Gatorleads. The legal basis for the processing of data is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The legitimate interest consists of the error-free functioning of the website. The data will be deleted as soon as the purpose of its collection has been fulfilled. Further information on the handling of the transmitted data can be found in the data protection statement of Gatorleads: https://www.communigator.co.uk/privacy-policy/ . You can prevent the collection and processing of personal data by Gatorleads by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker in your browser (you can find one, for example, at www.noscript.net or www.ghostery.com ).

 • Google

On our website we use a web service provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (henceforth: Google). We use this data to ensure the best possible functionality of our website. In this regard, your browser may transmit personal data to Google. The legal basis for the processing of data is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The legitimate interest consists of the error-free functioning of the website. Google has certified itself under the EU-US Privacy Shield Agreement (cf https://www.privacyshield.gov/list ). The data will be deleted as soon as the purpose of its collection has been fulfilled. Further information on the handling of the transmitted data can be found in the data protection statement of Google: https://policies.google.com/privacy. You can prevent the collection and processing of personal data by Google by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker in your browser (you can find one, for example, at www.noscript.net or www.ghostery.com ).

 • Google Video

On our website we use a web service provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (henceforth: Google Video). We use this data to ensure the best possible functionality of our website. In this regard, your browser may transmit personal data to Google Video. The legal basis for the processing of data is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The legitimate interest consists of the error-free functioning of the website. Google Video has certified itself under the EU-US Privacy Shield Agreement (cf https://www.privacyshield.gov/list ). The data will be deleted as soon as the purpose of its collection has been fulfilled. Further information on the handling of the transmitted data can be found in the data protection statement of Google Video: https://policies.google.com/privacy. You can prevent the collection and processing of personal data by Google Video by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker in your browser (you can find one, for example, at www.noscript.net or www.ghostery.com ).

 • Proofprint

On our website we use a web service provided by Proofpoint, Inc. 892 Ross Drive, 94089 Sunnyvale (henceforth: Proofprint). We use this data to ensure the best possible functionality of our website. In this regard, your browser may transmit personal data to Proofprint. The legal basis for the processing of data is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The legitimate interest consists of the error-free functioning of the website. Proofprint has certified itself under the EU-US Privacy Shield Agreement (cf https://www.privacyshield.gov/list ). The data will be deleted as soon as the purpose of its collection has been fulfilled. Further information on the handling of the transmitted data can be found in the data protection statement of Proofprint: https://www.proofpoint.com/us/privacy-policy . You can prevent the collection and processing of personal data by Proofprint by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker in your browser (you can find one, for example, at www.noscript.net or www.ghostery.com ).

 • Youtube

On our website we use a web service provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (henceforth: Youtube). We use this data to ensure the best possible functionality of our website. In this regard, your browser may transmit personal data to Youtube. The legal basis for the processing of data is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The legitimate interest consists of the error-free functioning of the website. Youtube has certified itself under the EU-US Privacy Shield Agreement (cf https://www.privacyshield.gov/list ). The data will be deleted as soon as the purpose of its collection has been fulfilled. Further information on the handling of the transmitted data can be found in the data protection statement of Youtube: https://policies.google.com/privacy. You can prevent the collection and processing of personal data by Youtube by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker in your browser (you can find one, for example, at www.noscript.net or www.ghostery.com ).

 • website-check.de

On our website we use a web service provided by Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24 in 66111 Saarbrücken, DE (henceforth: website-check.de). We use this data to ensure that our website functions in the best possible manner. In this regard, your browser may transmit personal data to website-check.de. The legal basis for the processing of data is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The legitimate interest consists of the error-free functioning of the website. The data will be deleted as soon as the purpose of its collection has been fulfilled. Further information on the handling of the transmitted data can be found in the data protection statement of website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/ . You can prevent the collection and processing of personal data by website-check.de and the processing of said data by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker in your browser (you can find one, for example, at www.noscript.net or www.ghostery.com ).

7. Information about the use of cookies

 • Legal basis for the processing of personal data
  We use cookies on various webpages in order to enable the use of certain functions on our website. Cookies are small text files that your browser can store on your computer. These text files contain a distinct string of characters that uniquely identify your browser when you return to our website. The process of storing a cookie file is also called setting a cookie.
 • Legal basis for the processing of personal data
  Art. 6 para.1 lit. f DSGVO (legitimate interest). Our legitimate interest is to maintain the full functionality of our website, to increase its usability and to enable a more unique customer approach. Identification of individual website visitors is only possible with the help of cookie technology if the webpage visitor has previously provided us with corresponding personal data subject to separate consent.
 • The purpose of our data processing
  The cookies are set by our website in order to maintain the full functionality of our website and to improve its usability. Furthermore, cookie technology enables us to recognise individual visitors using pseudonyms, e.g. a distinct, arbitrary ID, so that we are able to offer services more tailored to a visitor’s needs.
 • The length of time that data is stored
  Our cookies are stored in your browser until they are deleted or, if it is a session cookie, until the session has expired.
 • The possibility of deletion and objecting to the use of data
  You can configure your browser in such a way that you generally prevent cookies being set, are kept informed about them and can decide on a case to case basis whether you would like to accept these cookies or not: or accept cookies as a rule. Cookies can be used for a wide variety of purposes, e.g. to recognise that your PC has already had a connection to our website (permanent cookies) or to store recently viewed offers (session cookies). We use cookies in order to provide you with an improved user experience. In order to make the most of our convenient functions, we recommend that you accept cookies for our website. The options surrounding the objection to the use of and deletion of data are based on the general regulations described below in this data protection statement pertaining to deletion and objections under data protection law.

8. Data security and Data Protection, communication by email

Your personal data is protected by technical and organisational measures during collection, storage and processing in such a way that it is not accessible to third parties. In the case of unencrypted communication by email, we cannot guarantee complete data security in regards to the transmission route to our IT systems. For this reason, we recommend using encrypted communication or using the postal service for information that requires a high level of confidentiality.

9. Automatic email archiving

 • Legal basis for the processing of personal data
  We draw your explicit attention to the fact that our mail system has an automated archival procedure. All incoming and outgoing emails are archived digitally in a tamper-proof manner.
 • Legal basis for the processing of personal data
  Art. 6 para.1 lit. f DSGVO (legitimate interest). Our legitimate interest is compliance with tax and commercial law requirements (e.g. paragraphs 146, 147 AO).
 • The purpose of our data processing
  Our legitimate interest is compliance with tax and commercial law requirements (e.g. paragraphs 146, 147 AO).
 • The length of time that data is stored
  Our email communication is stored until the tax and commercial related storage obligations have been fulfilled. The storage period may be up to 10 years.
 • The possibility of deletion and objecting to the use of data
  If you have any questions regarding our mail archiving system, please contact our data protection officer. In addition, we would like to draw attention to the fact that we only consider application documents in the PDF file format. Zipped (WinZip, WinRAR, 7Zip, etc.) files are filtered out by our security systems and left undelivered. We do not consider applications in the Word file format or other file formats. We leave them unread and delete them. Please note that unencrypted application-related documents sent by email may be opened by third parties before they arrive in our IT systems. We make the assumption that we may also answer unencrypted application emails without encryption. If you do not wish this, please notify us of this fact in your application email.

10. Revocation of Consent - Information on Data and Change Requests - Deletion & Blocking Data

According to the Federal Data Protection Act you have the right to information regarding your stored data as well as, if necessary, a right to the correction, blocking or deletion of said data. Your data will be deleted if this is not contrary to legal regulations. You may revoke your permission to use your personal data at any time. Requests for information about you data, as well as the deletion or correction of it, not to mention any suggestions can be sent to the following address at any time:

Mann + Hummel GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg

Email: info@mann-hummel.com
Tel.: +49 (0) 7141 98-0
Fax: +49 (0) 7141 98-2545

11. Rights Regarding Data Portability

You have the right for us to provide you with all personal data that you have transmitted to us in a structured, conventional and machine-readable format. You can also request that we immediately transmit the data to a third party upon your first instruction, provided that the desired processing is based on consent pursuant to Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO or Art. 9 para. 2 lit. a DSGVO or on a contract pursuant to Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO and that the processing is carried out by us within the framework of automated data processing.
In exercising this right of data portability, you also have the right to have personal data that concerns you transferred directly from one data officer to another data officer, insofar as this is technically feasible. The freedoms and rights of other persons must not be affected by this.
The right to portability shall not apply to the processing of personal data necessary for the performance of a task in the public interest or in the exercise of official authority conferred on the data officer.

12. Right of appeal to the supervisory authority pursuant to Art. 77 para. 1 DSGVO

If you suspect that your data is being processed illegally on our site, you can of course request a judicial clarification of the problem at any time. Irrespective of this fact, you have the option of contacting a supervisory authority. You have the right of appeal in the EU Member State where you principally reside in, your place of work and/or the place of the alleged infringement, i.e. you can choose which supervisory authority you request a hearing at any of the above-mentioned places. The supervisory authority to whom the complaint has been lodged will then inform you of the status and results of your complaint, including the possibility of a judicial remedy under Article  78 DSGVO.

Created by:
© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de