Luftkvalitet

Luftföroreningar spelar roll

När 92 % av jordens befolkning andas in luft som anses osäker av Världshälsoorganisationen* spelar luftfilter en avgörande roll för att skydda oss alla från de skadliga effekterna av luftföroreningar. Och detta är ingen liten uppgift: ett av nio dödsfall sammankopplas nu med undermålig luftkvalitet*. Läs informationen nedan för att ta reda på vad du kan göra för att skydda människor eller värdefulla tillgångar i dina fastigheter från skadliga partiklar.

Vanliga kontaminanter

Vilka föroreningar finns i luften runt omkring oss? Och vilken typ av filter bör du använda för att förhindra att de orsakar skador? Vår guide till de vanligaste kontaminanterna visar vilken storlek de har och vilket filter du behöver.

Läs vår guide till vanliga kontaminanter

Varför tillhandahålla ren luft i din fastighet?

Ja, vi vet. Att köpa luftfilter anses oftast inte vara särskilt spännande eller ge mervärde, som vid inköp av nya datorer eller maskinutrustning. De flesta företag köper luftfilter för att de är tvungna. Det blir alltså ett rutininköp för att byta ut en sliten komponent mot en ny. På grund av detta blir det oftast en snabbt avklarad affär med väldigt lite tanke på om det existerande filtersystemet verkligen levererar allt det kan. Vanligtvis tittar man på vad som redan finns installerat och byter ut mot likadana delar.

Läs mer om luftkvalitet och produktivitet

Luftföroreningar enligt sju statistiska variabler

Luftföroreningar utgör det största miljöhotet vi står inför, men hur stort är hotet? Och vad kan man göra för att skydda sig själv och människorna som vistas i ens byggnader från giftig luft? I vår artikel undersöker vi sju statistiska variabler som avslöjar det verkliga hotet med luftföroreningar och vad du kan göra.

Lär dig mer om luftföroreningar enligt sju statistiska variabler

Hör dina luftfilter hemma i historieböckerna?

Luften runt omkring oss har förändrats dramatiskt under de senaste 60 åren. Tjock smog har ersatts av en salig blandning finare föroreningar som tränger djupare in i våra kroppar. Allt eftersom detta skett har påverkan på vår hälsa blivit större. Luftfiltrering ger ett skydd mot dessa föroreningar, men vissa filter kan inte hantera de krav som ställs på luften idag.

Lär dig hur luftkvaliteten har förändrats och vad det betyder för dig

Vad är partiklar, hur påverkar det din hälsa, vad kan rätt val av luftfilter förändra?

Luften vi andas är en cocktail av olika partiklar och gaser, både naturliga och skapade av människor. Här kan du lära dig mer om partiklar och varför det bör påverka ditt filterval.

Ta reda på mer i vår artikel

Ren luft

Ökande luftföroreningar är ett växande problem för vår hälsa. Titta på videon och bli inspirerad i avsnitten Kunskap om ren luft och Products om hur vi tillsammans kan hitta en lösning för ren luft i era lokaler.

Inomhus – det kanske inte är lika säkert som du tror

Vi har alla sett rubrikerna om de skador luftföroreningar orsakar våra kroppar. Och vi finner förtröstan i att vi kan undkomma den giftiga utomhusluften genom att ta skydd inomhus. Problemet är att dessa interna utrymmen ofta inte är så säkra som vi tror att de är.

Läs vår artikel: Inomhus – det kanske inte är lika säkert som du tror

Oljedimma och PM1 - den verkliga hälsorisken för de anställda

Luftföroreningar får flest rubriker, men luftkvalitet är inte bara en utomhusfråga. Och det är heller inte bara en fråga för offentliga organisationer. På samma sätt som asbest har orsakat problem retroaktivt för arbetsgivare är luftföroreningar från andra källor nu en viktig fråga för att skapa en säker arbetsmiljö. Och det kanske ingen annanstans är viktigare än i produktionsverkstäderna hos metallbearbetningsföretag.

Men hur ser denna industriförorening ut? Och vad kan tillverkare göra för att ta itu med problemet?

Läs mer om oljedimma, PM1 och hälsorisker för anställda