Luftkvalitet

Luftföroreningar spelar roll

När 92 % av jordens befolkning andas in luft som anses osäker av Världshälsoorganisationen* spelar luftfilter en avgörande roll för att skydda oss alla från de skadliga effekterna av luftföroreningar. Och detta är ingen liten uppgift: ett av nio dödsfall sammankopplas nu med undermålig luftkvalitet*. Läs informationen nedan för att ta reda på vad du kan göra för att skydda människor eller värdefulla tillgångar i dina fastigheter från skadliga partiklar.


Vanliga kontaminanter

Vilka föroreningar finns i luften runt omkring oss? Och vilken typ av filter bör du använda för att förhindra att de orsakar skador? Vår guide till de vanligaste kontaminanterna visar vilken storlek de har och vilket filter du behöver.

Läs vår guide till vanliga kontaminanter

Varför tillhandahålla ren luft i din fastighet?

Ja, vi vet. Att köpa luftfilter anses oftast inte vara särskilt spännande eller ge mervärde, som vid inköp av nya datorer eller maskinutrustning. De flesta företag köper luftfilter för att de är tvungna. Det blir alltså ett rutininköp för att byta ut en sliten komponent mot en ny. På grund av detta blir det oftast en snabbt avklarad affär med väldigt lite tanke på om det existerande filtersystemet verkligen levererar allt det kan. Vanligtvis tittar man på vad som redan finns installerat och byter ut mot likadana delar.

Läs mer om luftkvalitet och produktivitet

Luftföroreningar enligt sju statistiska variabler

Luftföroreningar utgör det största miljöhotet vi står inför, men hur stort är hotet? Och vad kan man göra för att skydda sig själv och människorna som vistas i ens byggnader från giftig luft? I vår artikel undersöker vi sju statistiska variabler som avslöjar det verkliga hotet med luftföroreningar och vad du kan göra.

Lär dig mer om luftföroreningar enligt sju statistiska variabler

Inomhus – det kanske inte är lika säkert som du tror

Vi har alla sett rubrikerna om de skador luftföroreningar orsakar våra kroppar. Och vi finner förtröstan i att vi kan undkomma den giftiga utomhusluften genom att ta skydd inomhus. Problemet är att dessa interna utrymmen ofta inte är så säkra som vi tror att de är.

Läs vår artikel: Inomhus – det kanske inte är lika säkert som du tror