Klar för ISO 16890

Ta reda på vad som krävs för att bli redo för ISO 16890. Ta en titt på vår nya testanläggning som nu består av 240 m² kontrollerad testmiljö.

Den nya ISO 16890-standarden kommer att fullständigt förändra hur vi tänker på luftfilter. Nu dröjer det bara några månader. MANN+HUMMEL:s R&D team från affärsområdet Intelligent Air Solution har varit part av och delaktiga i teamet som utvecklat nya standarden. Vi har varit upptagna med förberedelserna och nu har vi ett fullt fungerande testlaboratorium redo för den nya standarden.

Testningstider

Testning av ett luftfilter enligt ISO 16890 är en mycket mer omfattande process än den EN 779-standard som ersätts. EN 779 utmanade ett filter med en partikelstorlek – 0,4 µm – som gjorde processen enkel men inte speglade vad som händer utanför laboratoriet i verkliga livet. Med ISO 16890 testas filtren mot 12 olika partikelstorleksgrupper från 0,3 µm upp till 10 µm.

Testning av ett filter utförs genom att utmana det mot en testaerosol och jämföra antalet partiklar som kommer in jämfört med antalet partiklar som passerar filtret på den rena luftsidan. Eftersom ISO 16890 introducerar ett större antal partikelstorlekar är testning inte längre endast en fråga om att räkna uppåtgående jämfört med nedåtgående luftström. Testutrustningen behöver nu sortera och analysera olika partikelstorlekar över 12 kanaler. Detta innebär att den senaste avancerade utrustningen är nödvändig, även om testerna är mycket mer realistiska.

En ytterligare fördel med detta är att den nya utrustningen är mycket mer exakt än de tidigare testutrustningarna enligt EN 779. Det ger oss därför också en mycket tydligare bild av ett filters prestanda.

Vi är redo

Vi har just kompletterat utrustningen för vår svenska forskningsanläggning med ett helt nytt laboratorium som är redo för ISO 16890. Det har en yta på 240 m² med fullständig luftkonditioneringskontroll för temperatur och luftfuktighet för att skapa den perfekta testmiljön. Laboratoriet inrymmer en helt ny testutrustning enligt ISO 16890 som kan utföra de mer utmanande testerna av den nya standarden. Vid sidan av detta finns en mängd annan testutrustning, inklusive sprängtrycksutrustning för att driva våra produkter till sina gränser (och bortom dem).

Senare i år kommer denna nya utrustning att sammanföras med en oljedimutrustning för testning av oljedimavskiljare som används i metallbearbetning. En vattensepareringsmaskin för att testa prestandan hos vårt sortiment med ventilationsgaller för marina miljöer kommer också att installeras under 2017.

Syftet med all denna investering är att analysera prestandan hos våra produkter i en så realistisk miljö som möjligt. På så sätt kan vi säkerställa att våra produkter är klara för användning i din lufthanteringsenhet.

Vad säger du?

Vi har gjort oss redo för den nya ISO 16890-standarden. Hur är det med dig? Är du redo? Du kan lära dig allt du behöver veta om den nya standarden i vår nya guide. Om du har ont om tid kan du få nyckelfakta på bara tre minuter i vår artikel i korthet som sammanfattar de viktigaste aspekterna av ISO 16890.