Filtreringsteori

Nedan följer en kort förklaring av de vanligaste filtreringseffekterna.

Silning

Den filtreringseffekt som är enklast att förstå. Partiklar som är större än avståndet mellan två filterfibrer fastnar i filtermediat och avskiljs från luftströmmen.

Tröghetseffekt

En filtreringsmekanism som utnyttjar tröghetslagen (Newtons första lag). En partikel som färdas i en luftström måste påverkas av en kraft vinkelrät mot luftströmmen för att undvika en kollision med en filterfiber. Är partikeln stor blir tröghetseffekten stor och partikeln kommer att kollidera med filterfibern. Vid kollisionen uppstår molekylära krafter som binder partikeln till fibern.

Diffusion

En filtreringseffekt som påverkar små partiklar. Små partiklar vibrerar (brownska rörelser) och följer därför inte luftströmmen. Dessa oregelbundna rörelser gör att chansen för att partikeln kolliderar med en fiber ökar. Vi kollisionen binds partikeln med molekylära krafter.

Interception

För att kunna fångas upp måste en partikel komma så nära en fiber att avståndet är högst en partikelradie. Partikeln får då kontakt med fibern och binds molekylärt till denna med van der Waals kraft. I motsats till tröghetseffekten är de partiklar som fångas upp genom interception små och de följer därför med luftströmmen tills de kommer i kontakt med en fiber.

Mekanismerna bakom filtrering – hur fungerar egentligen ett luftfilter?

Även om två filter kan te sig lika kan det finnas betydande skillnader under ytan – skillnader som påverkar varje produkts filtreringseffektivitet, tryckfall och livslängd.

För att kunna skilja mellan olika filter är det viktigt att förstå exakt hur ett luftfilter fungerar. Vår SlideShare tar en kort titt på mekanismerna bakom filtrering och undersöker vad som händer inuti ett filters medium och hur detta påverkar luftfiltrets utformning.

Läs vår SlideShare – Mekanismerna bakom filtrering