Energisnålhet

Energisnålhet och luftfiltrering

Vare sig det rör sig om ett HVAC-system, taket i en operationssal eller ett luftintag med gasturbin så utgör luftfilter ett ofrånkomligt hinder för luftcirkulationen. Det är därför luftfilter spelar en viktig roll avseende energiförbrukningen för systemet de installerats i. Minska motståndet, så kommer även belastningen på fläkten, eller den enhet som skapar luftflödet, att minska. Om man har i åtanke att fläktar i kontorsbyggnader på egen hand står för 15–20 % av den totala energiförbrukningen kan det göra stor skillnad att välja rätt luftfilter. Nedan finner du ytterligare råd om energisnålhet i luftfiltrering.

 

Energisnål luftfiltrering

Att spara energi närhelst det går utgör sannolikt redan en central del av din driftstrategi. Men din fastighets lufthanteringsenhet representerar alltför ofta en bortglömd möjlighet att minska energiförbrukningen. Här kan ett enkelt byte till rätt luftfilter ge betydande besparingar.

Ta reda på mer om att välja rätt filter för att minska din energiförbrukning

Finding the missing 15%

You may feel like you have exhausted every, last opportunity for reducing energy in your building. But there is an often-overlooked area that accounts for around 15% of your total building energy consumption. Best of all, optimizing the efficiency of this system usually requires no retrofitting, disruption or remedial work. It's normally a case of swapping one for another.

Find out more in our SlideShare