Evenemang

IGCT International Gas Turbine Conference

10 oktober 2018 - 11 oktober 2018

International Gas Turbine Conference är en väletablerad och erkänd konferens som äger rum vartannat år. Målsättningen är att öka medvetenheten om utvecklingsbehovet av tekniken beträffande gasturbiner (GT) – från olje- och gas, kraftproduktions- och industrioperatörers perspektiv – samt att utforska och utbyta idéer med GT-experter från hela värdekedjan och från alla kontinenter. Konferensen ger även möjlighet att träffa beslutsfattare för att diskutera gasturbiners roll i framtida energiscenarier. Konferensen lyfter fram utsikterna för energimarknaden i Europa och på nyckelmarknader globalt, samt presenterar och sprider de senaste FoU-aktiviteterna för flexibla, effektiva och miljövänliga gasturbiner.