Ultrarent

Läkemedelstillverkning och forskning

För att maximera avkastningen och skydda personalen i läkemedels- och forskningsfastigheter används HEPA- och ULPA-filter i renrum och kontaminerade rum för tilluft, frånluft och recirkulerande luft. MANN+HUMMEL har ett produktutbud som täcker alla behov genom de välkända Hepatex filtren. I kritiska applikationer som genetisk forskning, nanoteknologi och andra patogenfria miljöer gör dessa filter att maximalt skydd och maximal avkastning kan gå hand i hand.

Tillverkare av LAF-hytter och LAF-bänkar för läkemedelsindustrin och biologisk forskning vet att företagets rykte är direkt förknippat med kvaliteten på de filter som använder i sin utrustning. Ett filterhaveri är detsamma som ett havererat system ur kundens perspektiv. Vokes Air tillverkar kontrollerade HEPA-filter vilket ger oss återkommande kunder.

Microelectronikindustrin

ULPA filtren som tillverkas av Vokes Air för renrum inom elektronikindustrin tar begreppen driftsäkerhet och effektivitet till nya nivåer, ofta så tas partikelkoncentrationen så låga som 1 partikel/liter för givet. I dessa applikationer är den kvarstående utmaningen ofta molekylära föroreningar och även inom det segmentet har Vokes Air ett omfattande produktutbud som erbjuds i många olika storlekar och med olika typer av aktivt eller impregnerat kol.