Ultrarent

Läkemedelstillverkning och forskning

För att maximera avkastningen och skydda personalen i läkemedels- och forskningsfastigheter används HEPA- och ULPA-filter i renrum och kontaminerade rum för tilluft, frånluft och recirkulerande luft. MANN+HUMMEL har ett produktutbud som täcker alla behov genom de välkända Hepatex filtren. I kritiska applikationer som genetisk forskning, nanoteknologi och andra patogenfria miljöer gör dessa filter att maximalt skydd och maximal avkastning kan gå hand i hand.

Tillverkare av LAF-hytter och LAF-bänkar för läkemedelsindustrin och biologisk forskning vet att företagets rykte är direkt förknippat med kvaliteten på de filter som använder i sin utrustning. Ett filterhaveri är detsamma som ett havererat system ur kundens perspektiv. MANN+HUMMEL tillverkar kontrollerade HEPA-filter vilket ger oss återkommande kunder.

Microelectronikindustrin

ULPA filtren som tillverkas av MANN+HUMMEL för renrum inom elektronikindustrin tar begreppen driftsäkerhet och effektivitet till nya nivåer, ofta så tas partikelkoncentrationen så låga som 1 partikel/liter för givet. I dessa applikationer är den kvarstående utmaningen ofta molekylära föroreningar och även inom det segmentet har MANN+HUMMEL ett omfattande produktutbud som erbjuds i många olika storlekar och med olika typer av aktivt eller impregnerat kol.