Tjänster

Tack vare vår breda erfarenhet som vi samlat på oss från tusentals renrumsinstallationer runt världen har MANN+HUMMEL möjlighet att erbjuda en helhetslösning och inte bara en produkt eller ett system.

MANN+HUMMEL förser kunderna med expertis för renrumsprojekt för produktutveckling, tillverkning och forskning. Utöver det erbjuder vi även komplett utbud av service för att garantera kvalitet, funktion och driftsättande av renrum. Genom vår serviceorganisation har vi möjlighet att erbjuda denna service över hela världen.

Genom vår långvariga erfarenhet har vi möjlighet att förse våra kunder med ett flertal serviceuppdrag för att göra serviceprocessen så snabb och smärtfri som möjligt för kunden:

  • Installation av operationsrumstak och kundanpassade LAF-tak.
  • Lufthastighetsmätning, luftflöde och luftomsättning 
  • Klassificering av renrum
  • Läckagetest av filter enligt ISO 14644 
  • Återhämtningstest (återhämtningstid) 
  • Tryckdifferens, temperatur och luftfuktighet 
  • Ljudtrycksmätning 
  • Mikrobiologisk provtagning 
  • Flödesvisualisering
  • Turbulensintensitet